Motionen om en förbättrad matservering signerad Olle Moln Teike (SD), handlar om att större delen av maten i Habo kommun i dag tillagas i centralkök för att sedan levereras till skolor och förskolor; något som sänker kvaliteten på maten. Därför har Moln Teike föreslagit att kommunen ska sträva efter att all mat om möjligt lagas på plats, och att man vid nybyggnation av skolor, förskolor och äldreboenden ska planera för lokala tillagningskök. Matutskick och halvfabrikat bör hållas till ett minimum, samtidigt som tanken på ett centralkök skrotas.

"Utmärkt förslag"

— Det här är ett alldeles utmärkt förslag. Det enda jag ångrar är att jag inte lade det själv, sa Thomas Werthén (M) som i fullmäktige ville bifalla motionen i sin helhet.

— Men jag kan inte begripa hur man kan dela på motionen genom att bifalla vissa delar och avslå andra, med adress till S och KD:s uppfattning i kommunstyrelsen.

Även Anders Rickman (L) såg sig tvungen att prisa SD-förslaget.

Annons

— Det finns mycket pengar att tjäna på lokal tillagning. Vi har dessutom lagt en sådan motion tidigare och blivit nedröstade tre gånger, så då kan vi inte gärna vara emot det nu.

Men kommunalråden Gunnar Pettersson (S) och Hans Jarstig (KD) ville inte gå så långt som att säga ja till hela förslaget. Det man vänt sig mot är punkterna om ett skrotande av centralköket och att matutskick hålls till ett minimum, liksom att användningen av halvfabrikat utreds och minskas ner.

Jämn röstning

— I grunden är detta en bra motion, och jag tror att vi i framtiden kommer dithän som motionären vill. Men tar vi den i sin helhet nu måste vi också genomföra den i närtid, annars har vi revisorer som kommer att granska oss. Jag tror inte det är möjligt att skrota vårt centralkök, sa Gunnar Pettersson, som fick medhåll av Jarstig.

Förslaget gick till en jämn votering som slutade 16-14, till S, KD och MP:s favör. Kristdemokraten Ragnwald Ahlnér valde att gå emot partilinjen och Centerpartisten Hanna Englund och Nils-Inge Carlsson (S) avstod från att rösta. Tre ledamöter var frånvarande.

Majoriteten biföll därmed delarna i motionen som gäller strävan efter att all mat ska lagas på plats i den mån det är möjligt, att det ska planeras för tillagningskök vid nybyggnationer, och att de befintliga köken ska ses över och kompletteras där det behövs så att mat kan lagas på plats. Dessutom vill man i enlighet med motionen att kommunen strävar efter en högre andel ekologisk och närproducerad mat.