Förslaget att den nya stadsdelen skulle heta Söder och Torpa dök upp i februari i år. Motiveringen var att stadsbyggnadskontoret såg den nya stadsdelen som en fortsättning av Torpa och Söder ner mot Munksjön.

Men kritiken mot förslaget kom som ett brev på posten. Från byggherrar och kommuninvånare.

LÄS MER: Munksjöstaden kan få nytt namn

Nu har politikerna i stadsbyggnadsnämnden tagit beslutet att namnet blir Munksjöstaden. Beslutet var inte enigt. Allianspartierna röstade för Munksjöstaden och fick igenom sitt förslag med hjälp av SD. Den rödgröna oppositionen röstade emot.

LÄS MER: Politiker ryter till