SD hade på måndagskvällen ett möte där en ny arena stod på agendan. Ett möte som slutade i att man enades om att presentera ett eget förslag.

— Vi har känt att som det har blivit så har vi fått bollen i knät och eftersom vi inte tycker om något av de tidigare förslagen så lägger vi fram ett eget kompromissförslag med helt jämförbara kostnader. Först då kan man väga de olika alternativen, säger Kristian Aronsson.

SD menar med sitt förslag att man måste kunna jämföra samma saker när man räknar på kostnaderna och då kan man inte väga in andra saker mer än arenan.

— Detta gör att det väger lite till fördel för Jordbron, för den marken går inte att ha till att bygga bostäder på, det går det att göra på Råslätt. Och Stadsparken, ja, det är ju en park och där ska helst inte sådana här byggen uppföras, säger Kristian Aronsson.

Förslaget kommer att läggas fram på kommunstyrelsens sammanträde under tisdagen, men vad som kommer att ske sedan återstår att se.

— Finansieringen är ju inte löst på något av alternativen och det kan ju komma fram nya saker, men då blir det problem med tiden. Vi vill dock inte som i Alliansen där man ska inleda med ett detaljplaneringsarbete på Stadsparken, utan att man ska utreda kostnaderna neutralt, säger Kristian Aronsson.