— Det är ju ganska flagrant det han har gjort, säger gruppledare Kristian Aronsson.

Mötet beslutade att skicka allt material man har till distriktsstyrelsen för skyndsam vidarebefordran till riks för att avsluta mannens medlemskap.

— Vi äger inte frågan om uteslutning utan kan bara begära omprövning, förklarar Kristian Aronsson som vill ha det här avslutat så fort som möjligt.

Annons

Kristian Aronsson berättar att 26-åringen har uppgett att han lämnat Sverigedemokraterna för flera år sedan eftersom han inte längre delar partiets värderingar och att han håller på att starta en ny organisation. Men han finns kvar i medlemsregistret, har betalat sin medlemsavgift för 2016 och följde med till Brysselresan tidigare i år.

Jönköpingsföreningen var inte inblandad i årets resa utan den arrangerades av Haboföreningen. Men 26-åringen ville följa med redan förra året då Jönköpingsföreningen var i Bryssel.

— Jag hade kännedom om att han hade saker i sitt belastningsregister som inte var lämpliga och då avrådde vi.

Enligt Kristina Winberg måste det ligga på distrikten och kommunföreningarna att kontrollera vem som besöker parlamentet. Vad säger du om det?

— Det ter sig konstigt. Det var ju så noga att i god tid lämna in deltagarförteckning och personnummer så jag tolkade det som att man skulle göra bakgrundskontroller. Att överlåta säkerhetsbedömningen till någon annan tycker jag låter lite konstigt.

Under extramötet beslutade man också att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram riktlinjer för vilka som ska bakgrundsprövas innan de får ett uppdrag där de företräder partiet i någon nämnd, styrelse eller på annat sätt.

— Det är tydligt att vi har för dåliga regler, vi har inte gjort vår läxa utan måste bli hårdare på det här.