Under slutet av förra året valde Sverigedemokraterna att publicera adresser till kommunens boende för människor på flykt. Motiveringen var att kommunens öppenhet var viktigare än risken för attentat.

Kommunen hade inte något beslut om att sekretessbelägga uppgifterna, men flera andra politiker var mycket kritiska till Sverigedemokraternas agerande.

— Vi har i olika sammanhang pratat om att vi inte ska sprida uppgifterna utanför kommunhuset, men nu får vi kanske besluta om sekretess, sa kommunalrådet Hans Jarstig (KD) då.

Samtliga avtal

Strax efter SD:s publicering begärde en man i Habo ut samtliga handlingar och avtal samt uppgifter om ansvariga personer för kommunens alla flyktingboenden och HVB-hem.

Som närboende är mannen mycket kritisk till flyktingboendena och de människor som bor där. Han befarar att risken för brand är överhängande och att de riskerar att sprida sig till hans fastighet. Han anser också att flyktingboenden påverkar husmarknaden negativt och skriver: "Habo kommun kommer att hållas ansvarig om skada drabbar närboende. I synnerhet efter detta brev! You have been warned!"

Kommunchef Jan Sundman beslutade att avslå stora delar av mannens begäran med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen. Motiveringen är att händelseutvecklingen i samhället gör att utelämnande av uppgifterna skulle kunna utgöra en risk.

Har överklagat

Mannen har överklagat beslutet. Kommunstyrelsen beslutade på ett extrainsatt möte under onsdagen att sekretessen skulle gälla och de lämnar därför överklagan till förvaltningsrätten för prövning.

— Vi är inte ute efter att dölja något, men samtidigt när det rör fastigheter som inte är våra egna så måste vi vara försiktiga, säger kommunalrådet David Svensson (S).

Vad för risker ser ni om uppgifterna kommer ut?

— Det är främst risken för brand eller attentat mot byggnader och personer.

Den risken väger alltså tyngre än offentlighetsprincipen i det här fallet?

— Ja, vi måste skydda andra intressen än kommunens.

Mannen anser att han som närboende och skattebetalare har en laglig rätt att ta del av handlingarna.

Förra veckan gav kammarätten Lunds kommun rätt i att hemlighålla uppgifter om flyktingboenden. Något som kommunen beslutade att göra efter att SD på orten hade publicerat en lista över kommande boende för flyktingar. Ted Ekeroth (SD) överklagade beslutet men förlorade i rätten.

Var femte kommun

I november hade var femte av landets kommuner beslutat att hemlighålla adresser till kommande asylboenden enligt en granskning av DN. Många kommuner som inte beslutat om sekretess uppger också att de är restriktiva med att sprida uppgifterna på internet.