Olyckan skedde i södergående riktning. En bil är inblandad i olyckan och föraren har av okänd anledning kört in i mitträcket.

Skadeläge och trafikpåverkan är oklart i nuläget, men texten kommer att uppdateras.