Trafikkontroll gjordes på Huskvarnavägen i Huskvarna kring lunch. Polisen kontrollerade nykterhet, fart och fordon.

Alla 40 förare som testades för nykterhet klarade sig efter att ha blåst i polisens instrument.

Men sju bilister körde för fort och fick ordningsböter för hastighetsöverträdelser. Kontrollen skedde vid en sträcka där max tillåtna hastighet är 40 km/h.

Dessutom genomförde polisen tre så kallade flygande inspektioner, där man kontrollerade fordonens skick. Två noteringar gjordes om fel som behöver åtgärdas. Allt detta enligt polisens webbsida.

Denna vecka är särskild insatsvecka för trafikpoliser i hela Europa, där man fokuserar lite extra på hastighetskontroller.