När det gäller cancer varierar väntetiden utifrån vilken sorts cancer det rör sig om. "Varje dag räknas" är ett begrepp som Kjell Ivarsson gärna återkommer till när han kommenterar väntetiderna inom cancervården.

Vi ligger bra till sett till hela landet och vi arbetar hela tiden med att bli bättre. Det har skett en fantastisk utveckling med nya behandlingsmetoder, vi botar fler och fler lever längre.

Kjell Ivarsson redogör för ambitionen att 70 procent av cancerdiagnoserna ska handläggas inom arbetssättet standardiserade vårdförlopp, som är en plan för behandling med avsatta tider, och att 80 procent av dem som får en diagnos får behandling inom fastställd. Där ska regionen vara senast år 2020.

Statistik visar att väntetider till bedömning och behandling ökar och samtidigt är det svårt att hitta bemanning och många, särskilt läkare och sjuksköterskor, har valt att sluta inom regionen. Hur ser du på det utifrån att varje dag räknas?

Jag respekterar naturligtvis de patienter som anser att de får vänta länge. Den största utmaningen vi har är kompetensförsörjning och jag anser att vi ska bygga underifrån.

Vi måste behålla personal och ge dem möjligheter att utvecklas och vilja anta nya utmaningar. Det gäller också att ta hand om studenter och AT-läkare så att de trivs och vill jobba här efter utbildningen.

Annons

Faktarutorna här intill visar regionens uppgifter om väntetider för de vanligaste cancerformerna för män och kvinnor. För prostatacancer ligger regionen sämre till än riksvärdet, för övriga visar länet något bättre siffror. Det visar sig också att män kommer snabbbare till behandling än kvinnor när det gäller tjocktarmscancer och hudmelanom.

Jag kan inte säga vad det beror på, jag har ingen förklaring till det mer än att vissa cancerformer skiljer sig åt mellan män och kvinnor, säger Kjell Ivarsson.

Njurcancer utmärker sig med ett lågt resultat, sämre än landet.

Siffrorna visar att vi måste förbättra oss och det gäller både avseende män kvinnor och män. Vi behöver också undersök eventuella särskilda omständigheter, det kan behövas fördjupade utredningar innan man startar behandling.

Han kan inte kommentera att en patient väntat i fjorton månader på canceroperation.

Relaterat: "Det värsta är väntan när tumörerna växer"

Det jag skulle vilja säga är att vissa fall kräver viss ytterligare utredning som gör förutsättningarna bättre för en bra behandling.

Den här patienten menar att väntetiden gjorde att cancern spred sig, vad tänker du om det?

Jag kan inte uttala mig i detta enskilda fall, men vi ska ha respekt för att vi så effektivt som möjligt ska se till att patienter får sin behandling och att vi når de mål som ställs nationellt.

Väntetider på canceroperation skiljer sig åt mellan de olika cancerformerna. Inom köerna görs också en medicinsk bedömning av behoven.

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård.

Relaterat: "Det värsta är väntan när tumörerna växer"

Väntetid män i länet

Prostatacancer. För 24 procent av de som får diagnosen startas behandlingen inom 47-60 dagar..

Väntetid män i länet

Prostatacancer. För 24 procent av de som får diagnosen startas behandlingen inom 47-60 dagar. Mediantiden är 79 dagar. Motsvarande siffror för landet är 39 procent och mediantiden 59 dagar.

Tjocktarmscancer. För 63 procent av de som får diagnosen startas behandlingen inom 39-53 dagar. Mediantiden är 27 dagar. Motsvarande siffror för landet är 49 procent och mediantiden 39 dagar.

Hudmelanom. För 86 procent som får diagnosen startas behandlingen inom 22-57 dagar. Mediantiden är 17 dagar. Motsvarande siffror för landet är 75 procent och mediantiden 22 dagar.

Njurcancer. För 29 procent av de som får diagnosen startas behandlingen inom den fastställda tiden 27-41 dagar från att välgrundad misstanke uppstår. Mediantiden är 42 dagar. Motsvarande siffror för landet är 31 procent och mediantiden 40 dagar.

Väntetid kvinnor i länet

Bröstcancer. För 58 procent av dem som får diagnosen startas behandlingen inom 28 dagar. Me..

Väntetid kvinnor i länet

Bröstcancer. För 58 procent av dem som får diagnosen startas behandlingen inom 28 dagar. Mediantiden är 27 dagar. Motsvarande siffror för landet är 49 procent och mediantiden 29 dagar.

Hudmelanom. För 77 procent av dem som får diagnosen startas behandlingen inom den fastställda tiden 22-57 dagar . Mediantiden är 18 dagar. Motsvarande siffror för landet är 75 procent och mediantiden 21 dagar.

Tjocktarmscancer. För 51 procent av de kvinnor som får diagnosen startas behandlingen inom den fastställda tiden 22-57 dagar. Mediantiden är 34 dagar. Motsvarande siffror för landet är 51 procent och mediantiden 37 dagar.

Njurcancer. För 0 procent av de kvinnor som får diagnosen njurcancer startas behandlingen inom den fastställda tiden 27-41 dagar från att välgrundad misstanke uppstår. Mediantiden är 48 dagar. Motsvarande siffror för landet är 34 procent och mediantiden 41 dagar.