Budgetunderskotten har skenat på sjukhusen de senaste åren. Enligt årets andra delårsrapport i Region Jönköpings län tyder ingenting på någon förbättring. Tvärtom.

Prognosen är att den somatiska vården kommer överstiga budget med 164 miljoner kronor i år. Detta trots att de tre sjukhusen fick en utökad budgetram med 70 miljoner kronor tidigare i år.

Det finns flera skäl till att kostnaderna har dragit iväg så mycket. En är att notan för nya dyra läkemedel ökar som tidningen tidigare har skrivit om. En annan är att ögonsjukvården bedöms kosta runt 30 miljoner kronor mer än budgeterat.

En annan stor utgiftspost är de extraersättningar som utbetalades till de runt 700 sjuksköterskor som i somras tog extrapass eller sköt upp sin semester för att täcka luckor. Detta kostar arbetsgivaren runt 13 miljoner kronor extra.

Ökad sjukfrånvaro

Kostnaden för den ökade sjukfrånvaron beräknas att landa på runt åtta miljoner kronor mer än budgeterat. Den ökade ersättningen för ob-jour och övertid spär på underskotten med ytterligare cirka tio miljoner kronor.

Annons

Vidare är kostnaden för inhyrda läkare fortsatt hög. Enligt prognosen kommer notan för detta att hamna på runt 115 miljoner kronor i år.

Det prognostiserade årsresultatet för Region Jönköpings län totalt visar ett överskott på 310 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än budget. Det innebär att egenfinansieringsmålet nås med ganska god marginal i år.

Det goda resultatet i år förklaras till stora delar av återbetalda AFA-pengar, 46 miljoner kronor, att budgeterad medfinansiering av extra järnvägsspår i Vaggeryds kommun på 33 miljoner kronor ska utbetalas först 2016 och 2017, samt på ett mycket bra finansnetto.

Stora sparkrav

En åtgärdsplan har tagits fram av den politiska ledningen för att komma tillrätta med de stora budgetunderskotten på sjukhusen. Senast 2017 ska det sparas 150 miljoner kronor.

— Det finns en rad orsaker till att kostnaderna har ökat i år (se ovan) men vi kan också se att åtgärdsplanen har haft begränsad effekt hittills, säger Stefan Schoultz, ekonomidirektör i Region Jönköpings län.

Stora om- och tillbyggnader ska göras på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. Inom några år måste detsamma göras på Länssjukhuset Ryhov.

— Vi måste ha stora överskott för att klara de stora investeringar som är planerade. Ska vi klara egenfinansieringen är det en förutsättning att åtgärdsplanen genomförs, säger Stefan Schoultz.

Delårsrapporten kommer att debatteras under tisdagens regionfullmäktige.