I juni varnade anställda på Stadsbiblioteket för den pressade situationen i en debattartikel. De skrev att de var för få i förhållande till arbetsuppgifterna. I augusti meddelades att Stadsbiblioteket minskar sina öppettider med två timmar i veckan. Biblioteket öppnar numera klockan elva istället för klockan nio på onsdagar. Orsaken bakom beslutet var att bibliotekspersonalen var stressade och behövde tid för att planera och strukturera verksamheten.

Utökat uppdrag

Johan Gärskog, avdelningschef för kultur och bibliotek, har tidigare berättat att antalet biblioteksanställda per tusen invånare är lågt i Jönköping jämfört med andra kommuner. Från politiken finns det i dagsläget inga löften om utökad bemanning. På Stadsbiblioteket gör nu tillförordnad chef Jan Holmquist en översyn över de prioriteringar biblioteket kan behöva göra framöver utifrån rådande läge.

Annons

— Bibliotekets uppdrag har utökats och blivit mer komplex men resurserna är oförändrade eller minskande, säger han.

Låg bemanning

Vad som i dagsläget står mot varandra är öppettider kontra de övriga uppdragen och kvalitén. Att exempelvis införa "Meröppet", där låntagare själva kan besöka biblioteket utan att personal är på plats, är svårt på ett så stort bibliotek som Stadsbiblioteket som också har ett bredare uppdrag.

— Det är omkring tre till fyra personer som är involverade i öppethållandet. När man har en låg bemanning får man fundera om vi klarar de öppettider vi har och samtidigt de andra uppdragen, säger Jan Holmquist.

Hans slutsatser ska överlämnas till politikerna i kultur- och fritidsnämnden i mitten av november.