Hon gillar inte vad utredningen kommer fram till och tycker därför att vi ska strunta i den. Agnes är dock rätt ensidig i sina hänsynstaganden när hon bedömer den här frågan. Endast den vuxnes rätt att göra vad hon själv vill tas hänsyn till, medan det barn som skapas verkar vara en bisak.

Annons

Det är tveklöst så att många par önskar skaffa barn, men av olika skäl är förhindrade att göra så. Detta är i sig dock inte ett tillräckligt skäl att införa surrogatmödraskap, då det viktigaste i frågor som rör barn bör vara dess bästa, inte de vuxnas önskningar. Det allra bästa är när dessa två sammanfaller, men när det råder en konflikt väger barnets intressen alltid högst.

Som Agnes skriver så har surrogatmödraskap praktiserats i ett antal länder, och det har nu gått så mycket tid att vi börjar få en viss möjlighet att utvärdera resultatet. Resultatet är på intet sätt entydigt positivt, och flera av de största kritikerna till systemet är själva resultatet av just detta system. Från de hjärtskärande berättelser om kvinnor som när allt är klart sörjer det barn som tagits ifrån dem, till barn som mår illa under ungdomstiden av att känna att deras födelsemor såg dem endast som en ekonomisk transaktion. Det finns mycket som kan gå fel, och erfarenheten så här långt säger att surrogatmödraskap inte är en dörr vi bör öppna i onödan.

Agnes resonemang om att andra länder, som USA, redan gjort detta lagligt och att vi nu bör följa efter hör man ofta, men det är inte skäl nog för Sverige att följa efter. Tycker Agnes att vi likt USA ska ha dödsstraff också? Varför inte hänvisa till Indien istället? Där har man tydligt sett att surrogatmödraskap leder till exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor, vilket fått landet att ändra sin lagstiftning så att utländska par inte längre får utnyttja indiska kvinnor på detta sätt.

Till skillnad från Agnes har Eva Wendel Rosberg ställt de svåra frågorna och utifrån svaren landat i att vi inte bör införa denna möjlighet i Sverige. Enbart det faktum att Kristdemokraterna och Vänsterpartiet för ovanlighetens skull är överens i en fråga gör att man bör höja på ögonbrynen. En kvinnas kropp ska aldrig behöva exploateras utifrån tillgång och efterfrågan och barn ska alltid ses som sitt eget syfte, inte som ett medel för andra.

Jonathan Lindvall,

distriktsordförande KDU Jönköpings län

Hedvig Åkesson,

vice distriktsordförande KDU Skåne

KDU
MUF