Digitala läkarbesök hos Jönköpingsbaserade vårdcentralen Wetterhälsan har skjutit i höjden, och över tusen skåningar konsulterade nätdoktorn förra året. Region Skåne betalar för varje besök och har därför härsknat till. I en skrivelse till Region Jönköping kräver ekonomidirektören Charlotte Karbassi att minst en miljon kronor ska betalas tillbaka.

Men kravet tillbakavisas av Region Jönköping.

Hemregionen betalar

Vissa regioner och landsting måste tidvis extrabemanna vårdcentraler för att ta hand om turister som gjort sig illa, till exempel i fjällen. Därför har regionerna sedan länge en överenskommelse som innebär att hemregionen får betala 2 135 kronor när en invånare sökt vård nån annanstans.

Under 2016 valde enligt HD.se 1 200 skåningar att konsultera en e-läkare via vårdcentralen i Jönköping istället för att gå till sin egen vårdcentral. Det innebär att Region Skåne nu har fått en räkning på över 2,5 miljoner kronor.

Annons

Det som upprör Region Skåne är att Region Jönköping tagit lika mycket betalt för ett videosamtal via webben, som om samma samtal utförts på vårdcentralen.

Taxan sänks i år

I Jönköping har den privata vårdcentralen Wetterhälsan skrivit avtal med det digitala företaget Min Doktor. Där går det att uppsöka läkare digitalt dygnet runt. Besöken där är av enklare karaktär, i en tidigare artikel beskriver Wetterhälsan att samarbetet går ut på att patienten kan vända sig till Min Doktor för enklare åkommor som exempelvis allergier, magbesvär, infektioner och huvudvärk.

Ekonomidirektören i Region Skåne påpekar i skrivelsen att den nya webbtaxan, som började gälla i 1 januari 2017, innebär en sänkning till 1 200 kronor per patient, men tycker att även denna taxa kan anses för hög. Region Halland har tecknat ett avtal om webbesök som innebär en taxa på 450 kronor per videobesök, skriver Charlotte Karbassi vidare.

Kravet tillbakavisas

Återbetalningskravet tillbakavisas dock av Jane Ydman, Region Jönköpings ekonomidirektör:

– Det är först i år som det finns separata taxor för webbesök och ’vanliga’ besök. Vi som tjänstemän kan inte bara sätta oss ned och säga: ’den här räkningen ser lite dyr ut, den tycker jag att vi sänker’.