DEN SOM GÖR sig skyldig till ett sexualbrott ska inte komma undan med ett alltför lindrigt straff.

Det vill Moderaterna se till genom en rad förslag för att både klara upp brotten och skärpa straffen, vilka presenterades av partiets rättspolitiske talesperson Tomas Tobé och gruppledaren i riksdagen Tobias Billström.

Moderaterna vill höja minimistraffet för alla våldtäktsbrott, från två till tre års fängelse, för att säkerställa att den som döms får ett kännbart straff.

Dessutom vill partiet införa sexuellt ofredande som en egen brottsrubricering, med ett lägsta straff på nio månader, och helt ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.

ATT SKÄRPA straffen är en åtgärd som är lätt att föreslå då en viss typ av brott utgör ett särskilt stort problem. Det gör dock ingen skillnad om förslagen inte åtföljs av åtgärder som leder till att brotten faktiskt klaras upp och gärningsmännen döms.

Den fallgropen har Moderaterna i det här fallet förutsett och därför inkluderat förslag även för utredningsarbetet.

Förslagen består bland annat av att särskilda grupper för just sexualbrott ska etableras i samtliga polisdistrikt, samt att inspelade videoförhör ska kunna göras med målsägande och användas som bevisning i rättsprocessen.

Två lämpliga förslag som säkerligen skulle underlätta utredningarna.

Annons

Just bevisföringen i sexualbrott är ofta svår att få fram, eftersom minnet av händelseförloppet blir svagare med tiden. Videoförhör med målsägande kan göras utan större ansträngning för personen.

Denne måste dock fortfarande infinna sig vid rättegången för att den misstänkte ska kunna försvara sig mot anklagelserna.

VÅLDTÄKTER MOT barn som läggs på hög för att polisen måste prioritera mordutredningar är en verklighetsbild som lämnat få oberörda

De flesta är överens om att åtgärder måste till för att sexualbrotten ska utredas snabbare, dock inte på bekostnad av mordfallen. Lösningen är då fler poliser med högre löner, vilket skulle möjliggöra sexualbrottsutredningsgrupperna som Moderaterna föreslår.

Först när utredningar leder till att misstänkta åtalas ger skärpta straff effekt.

Åtgärderna mot sexualbrott går hand i hand med de rättspolitiska förslag som Moderaterna presenterade i september, bland annat fler poliser och borttagen mängdrabatt för dömda brottslingar.

Vad som däremot fortfarande inte har tagits upp av partiet är till exempel frigivningen efter två tredjedelars fullföljt straff, som endast bör tillämpas då personen visar skötsamhet.

Detta borde ha tagits upp redan i september i samband med förslaget om slopad mängdrabatt.

Moderaterna fortsätter att presentera en sammanhållen och stabil rättspolitik, som hänger ihop med hela partiets riktning.

Förhoppningsvis följs detta av fler förslag som fyller i luckorna, både i den nuvarande lagstiftningen och i Moderaternas förslag.