Skogskubikmeterpriset ligger på 629 kronor i snitt, i och med senaste halvårets ökning .

Fredrik Rosén, fastighetsmäklare LRF Konsult Tranås, konstaterar med stöd i statistiken att skog är en fortsatt bra investering.

Den som i dagsläget äger skog och har avverkat har haft ett extremt gynnsamt läge med höga priser både på timmer och massaved, menar han.

I Smålandslänen har priserna på skogsmark länge varit bland de högsta i landet och inget avbrott syns i den trenden.

LRF Konsult kan konstatera att värdet på skogsmark inom område 2, det vill säga Småland, under de senaste tio åren i genomsnitt stigit med ungefär fyra procent årligen.

Oavsett konjunktur

– Den som äger skog kan förutom värdeökningen också räkna in den faktiska tillväxten i antal kubikmeter skog, säger Sven-Eric Dahlson, fastighetsmäklare LRF Konsult, Jönköping och fortsätter:

– Någon har så klokt sagt att skogen växer oavsett konjunktur.

Detta är ingen nyhet för skogsägare. För dem är skog det dominerande investeringsalternativet, visar Skogsbarometern från 2017. I den enkäten svarade 60 procent av skogsägarna att de skulle välja skog om de hade en miljon kronor att investera fritt.

– Historiskt sett har vi nu höga massavedspriser, mycket hög efterfrågan på timmer och sågade trävaror och samtidigt en låg ränta. Det ger sammantaget köpare goda finansieringsmöjligheter, säger Johan Olausson, fastighetsmäklare LRF Konsult Vetlanda.

Annons

Mogen ålder

LRF:s statistik visar också att under fjolåret var genomsnittsåldern för dem som köpte skogsmark 54 år medan säljarna i snitt var 66 år. Trenden är att genomsnittsåldern stiger både i fråga om köpare och säljare.

– Den trenden kommer troligtvis att gälla även för försäljningar av skog under år 2018. Utvecklingen går mot att säljare väntar längre med att avyttra sin fastighet, säger Sven-Eric Dahlson.

Ses som investering

För personer med det rätta skogsintresset kan investering i skog jämföras med att investera i aktier, framhöll LRF Konsult i samband med att den senaste prisstatistiken presenterades.

– Här finns möjlighet till en värdeuppgång, samtidigt som man kan få direktavkastning i form av avverkning med mera, sa Fredrik Rosén som också pekade på de mjuka värden som skogsägarna får på köpet i form av jakt och rekreation, exempelvis.

Tror på framtiden

Inte heller i fråga om framtiden, både den närmaste och på längre sikt, ser Fredrik Rosén i dagsläget några skäl att omvärdera synen på skog som en bra affär.

– Vi upplever att köpare har en stark tro på skogsprodukter i framtiden. Inte minst genom att man nu ser att skogsråvara kan ersätta plast och fossila bränslen och är en förnybar resurs, säger han.