Habo kommun har till den 25 april 2016 på sig att avhjälpa bristerna, som rörde att ge extra stöd till elever så de kan klara kunskapsmålen, men också ge stöd till elever som mår psykiskt dåligt.

Enligt skolans rektor tar det sex månader för en elev som behöver träffa skolpsykologen att få en tid för utredning. Detta är en av punkterna som måste åtgärdas enligt den granskning som Skolinspektionen gjort.

Från Skolinspektionens beslutsprotokoll, 2016-01-19:

"Eftersom de elever, som av skolan har bedömts vara i behov av psykologutredning, får vänta i sex månader innan deras behov av särskilt stöd kan utredas, kan skollagens krav på skyndsam utredning inte anses vara uppfyllt i detta fall enligt Skolinspektionens bedömning."

Skolans rektor uppger till Skolinspektionen att "... utredningar sker skyndsamt utifrån elevens bedömda behov...". Så om skolan bedömer att det finns ett akut behov så påskyndas utredningen. Det kan exempelvis handla om att en elev som anses ha akuta behov får gå före i väntetidskön.

Inte skyndsamt

I utredningen som Skolinspektionen gjort uppger skolpsykologen att eleverna i Habo kommun i genomsnitt får vänta sju månader på en utredning. Vilket alltså inte kan räknas som skyndsamt enligt Skolinspektionen.

Vi har tidigare skrivit om att många unga i Habo mår psykiskt dåligt. Enligt en undersökning från 2014 ser bara 60 procent av de tillfrågade högstadietjejerna i Habo ljust på framtiden.

Skolan som Skolinspektionen granskat får i övrigt inga andra större anmärkningar.

Vi har sökt Habos skolchef, rektorn på den berörda skolan, samt Habos barn- och ungdomssamordnare för kommentarer, utan resultat.