I dag kanske man skrattar åt en så förlegad skolform som könsåtskild undervisning, men att Flickskolan var en lärdomsskola, det håller nog många med om.

Det är i år 45 år sedan flickskolan i Jönköping slutligen avvecklades. Många av alla kvinnor födda på 1920-, 30-, 40- och 50-talen har gått i flickskola. De äldre i Santessonska flickskolan och de yngre i den byggnad på väster som i samband med att Flickskolan införlivades med grundskolan döptes om till Slottsskolan, sedan blev lärarhögskola och i dag är elevbostäder.

Men för oss som gick i flickskolan är och förblir byggnaden på Gjuterigatan just Flickskolan. För detta ändamål byggdes den i slutet av 1940-talet och ingen trodde väl på den tiden något annat än att den skulle förbli en flickskola.

Blev du med lärarna

Flickskolan hade en humanistisk inriktning. Det lades stor vikt vid språk, historia, konsthistoria och litteraturhistoria. Estetiska ämnen som bild och drama fick också stor plats i undervisningen.

Annons

Det var en sträng skola som drevs enligt fasta regler och principer. Gott skick, god stil och tyst i klassen var det som gällde.

Den examen som togs vid flickskolan hette normalskolekompetens. En tid bar vi skolmössa. Den var mörkblå med svart skärm och ett silvermärke i form av två korslagda lagerkvistar. På examensdagen bar vi ljusblå mössor Dagen till ära blev vi nu också du med våra lärare.

En epok i graven

När flickskolan var avvecklad 1970 gick en 123-årig epok i Jönköping i graven.

Lång tid hade gått sedan den tid när det inte fanns några högre lärdomsanstalter för flickor. Nu fanns det inte längre fog för särskilda flickskolor.

Jönköpings-Posten skrev 1970 om nerläggningen, men bara i samband med att den allra sista flickskolekullen gick ut. Flickskolan försvann liksom i tysthet.

Viss saknad ändå

Vi som fått uppleva vad en flickskola är vet att det aldrig var tal om, som många trodde förr, en utbildning av främst dekorativ art. Att vi bara satt vid sybågen och fostrades till att en dag bli en lämplig hustru till en lämplig man. Så där 50 år senare – när det har konstaterats att pojkar och flickor inte undervisas på samma villkor – händer det att man i skolkretsar med viss saknad minns den gamla flickskolan.