Enligt den här personen, som har inblick i skolans värld, bidrar situationen i skolan till att vuxnas stressas och barn och ungas ohälsa ökar.

Aktuellt elevhälsoarbete i Habo

Just nu arbetar elevhälsan bland annat med kränkningar och mobbing samt pulshöjande pass för a..

Aktuellt elevhälsoarbete i Habo

Just nu arbetar elevhälsan bland annat med kränkningar och mobbing samt pulshöjande pass för att öka prestationen hos elever.

Elevhälsan ska utbildas i mindfulness för att kunna hjälpa elever att vara mindre stressade och mer fokuserade och närvarande.

Kommande utmaningar är elevers stillasittande, allas fritidsaktiviteter och kunskaper kring barnens vardag på nätet.

(Källa: Barn- och utbildningsnämndens protokoll 24/1 2017).

— Jag skulle vilja säga att Habo kommun varken tar ansvar för barnens eller pedagogernas situation. Det är en rik kommun med bra förutsättningar, men den här delen sköts riktigt dåligt, anser personen som vill vara anonym i tidningen.

Negativ spiral

JP har tidigare skrivit att stressen slår hårt mot kvinnor i Habo, att heltidsjobb kan knäcka familjer och att det är lång väntetid för barn i psykiatrin.

Annons

Exempel som radas upp om resursbristen i skolan är alldeles för lång väntetid till skolpsykolog, elevhälsan beskrivs som dålig med för få specialpedagoger och det beskrivs som oerhört svårt att få extra stöd till de barn som behöver det.

Detta leder till det som beskrivs som en negativ spiral; eleven som inte får stöd mår dåligt vilket påverkar klassen, pedagogerna stressas och föräldrarna, som måste slåss för barnets rättigheter, påverkas också.

— Det här kan också förklara att stressrelaterade sjukskrivningar har ökat bland de vuxna i Habo.

Måste se problemen

I kommunens budgetkommentarer har det sedan tidigare varnats för att psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder ökar bland barn och unga. Om utvecklingen ska kunna bli bättre måste skolledningen och de politiskt ansvariga ta ansvar och göra något åt situationen, anser den person som kontaktat tidningen.

— Habo kommun är en rik kommun, men man har inte gjort något åt det. Det är bara alltför sorgligt, då får man en sådan här utveckling.