Händelsen inträffade i mitten av januari och är en av två anmälningar om fysiskt våld och hot på skolor i Jönköpings kommun under januari månad. Det första ärendet gäller arbetstagaren som blev påhoppad bakifrån. Eleven knuffade ned kvinnan på ett bord, lade sig på henne och höll fast henne, enligt anmälan.

– Det är förstås väldigt tråkigt att det har hänt, säger skolans rektor.

Jobbar kvar på skolan

Det var ingen speciell situation som föranledde händelsen och kvinnan skadades inte fysiskt, enligt rektorn. Hur kvinnan mår mentalt efter händelsen vill rektorn inte kommentera, men hon jobbar kvar på skolan. Även eleven går kvar på skolan. Rektorn vill inte säga om eleven blev avstängd från skolan efter händelsen.

– Vi vidtar de åtgärder som är rimliga att vidta. Vi erbjuder stöd för personalen och hanterar ärendet med de inblandade, säger rektorn.

Självklart att anmäla

För rektorn var det självklart att anmäla händelsen till Arbetsmiljöverket.

– Vi som arbetsgivare är skyldiga att anmäla till Arbetsmiljöverket när det inträffar en allvarlig händelse, vilket jag bedömer att det här är, säger rektorn.

”Klar med händelsen”

Syftet med att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket är att det som har hänt inte ska hända igen, understryker rektorn.

Hon bedömer att man från skolans håll är klar med händelsen, att man har hanterat händelsen som den ska hanteras. Arbetsmiljöverket meddelar efter tre veckor om de vill ha ett förtydligande av anmälan.

Annons

Tog tag om halsen på läraren

Den andra anmälan rubriceras som hot och gäller en situation på en annan skola i Jönköpings kommun. En lärare ville inte släppa ut en elev från ett rum innan hen hade pratat färdigt. Eleven måttade då ett slag mot läraren, enligt anmälan. Hen tog senare tag om halsen på läraren och sa att hen skulle strypa läraren om dörren inte öppnades, står det i anmälan.

Hot