På Målön finns före detta Intersports kontorslokaler som kanske kan användas under tiden något nytt kan byggas. Problemet är skolvägen från Taberg till Målön. En ny gång- och cykelväg måste byggas och för att få bort skolbarnen från stora vägen måste denna gång- och cykelväg separeras från stora landsvägen.

Vi vill föreslå att man gör i ordning den befintliga gamla vägen som går från Taberg till Målön. Denna är en förlängning av Malmgatan fram till Målön och är i dag grovplanerad så att kostnaderna för denna väg blir då lägre än om man bygger en ny väg intill stora landsvägen. Som avslutning på vägen kan man då gräva ner en tunnel under landsvägen så skolbarnen inte kommer i kontakt med trafiken.

Jan Ericson (S)

Tabergs Socialdemokratiska förening