I Järsnäs finns en aktiv hembygdsförening, som bildades 1951 vid ett möte i dåvarande Ryds skola. Sedan dess har mycket uträttats, bland annat har föreningen nu en hembygdsgård med historiska samlingar från trakten. Delar av verksamheten bedrivs i studiecirkelform, till exempel framtagning och tryckning av två böcker, "Järsnäs sockenbok" och "Järsnäs förr i tiden". Under verksamhetsåret arrangeras tipspromenader, byvandringar och studiekvällar.

Glimtar från 50-talet

Till dagens ämne hade allmänheten inbjudits till församlingsgården vid Järsnäs kyrka. I en utställning visades läroböcker, skolkort, elevarbeten, planscher och skolmateriel från förr. En film från 1950-talet visade skörd med självbindare, vinterfiske och bilder från bygget av Järsnäs folkskola. I ett föredrag berättades om hur folkskolestadgan påverkade det svenska språket.

Ett antal bilder från Ryds skola och Järsnäs kyrkskola kunde studeras medan gästerna roade sig med att köpa lotter, vara med i en klurig tipstävling och avnjuta kaffe med hembakat dopp.

Intresserade ortsbor strömmade in hela tiden, alla var nöjda konstaterade Arne Hjertqvist, föreningens ordförande.