I Sverigedemokraternas motion vill partiet se förbättrade åtgärder i samband med matserveringen, som ett led i att skapa bra matvanor.

Elever som äter skollunch har bättre förutsättningar för att lära, och genom att integrera måltiden i verksamheten kan den bland annat användas som ett pedagogiskt verktyg" skriver man. Att större delen av maten tillagas i centralkök och distribueras till skolor och förskolor för att sedan förvaras i värmeskåp innan servering, sänker enligt partiet avsevärt kvaliteten på maten.

Annons

Därför vill SD att maten i möjligaste mån tillagas på plats och inte fraktas. Nu föreslår man att befintliga kök ses över så att mat kan lagas på plats och att tankarna om ett centralkök skrotas. Partiet vill också att närproducerad och ekologisk mat ökar i skolverksamheten.

För tidiga måltider

Även Moderaterna framhåller att skolmåltiden har betydelse för elevers hälsa och inlärning. I sin motion tar man upp det faktum att andelen grundskolor som startar lunchserveringen redan före klockan elva ökat kraftigt de senaste åren. Och slår ett slag för att skapa en lugnare lunchmiljö där eleverna inte behöver stressa i sig maten.

Man vänder sig också emot att lunchen är förlagd vid sådana tider på dagen, alldeles för tidigt eller alldeles för sent, så att energin inte räcker till. Nu yrkar de Moderata motionärerna Fredrik Wärnbring och Susanne Wahlström att det kostpolitiska programmet revideras under 2017 och att måltiderna startar tidigast klockan elva.

Dessutom vill man att lunchmåltiderna ska vara minst en halvtimme långa och att de enkäter till eleverna som görs angående matmiljön i matsalarna följs upp.

Partiet refererar till siffror från SCB som visar att bara runt hälften av landets elever upplever skolrestaurangen som lugn.

Fjorton procent tycker att det är svårt att hinna äta på lunchen.