Sverige går för högtryck. De flesta har jobb, men det finns också arbetslösa som har fel utbildning. Skola och näringsliv marscherar inte riktigt i takt. Yrkesgrupper som det råder brist på är bland annat lärare, sjuksköterskor, byggnadsarbetare och kvalificerade industriarbetare.

— Vad det handlar om är en plan över hur vi ska jobba med våra utbildningar för att de inte bara ska leda till anställningsbarhet, utan ända fram till jobb. Lärdomar från skolan ska koppas till sammanhang i arbetslivet, säger barn- och utbildningsförvaltningens chef.

Det finns ännu inte framtaget något exakt ”hur” över vad som ska göras. Tanken är att frågan först ska bearbetas på barn- och utbildningsförvaltningen. Från kommunstyrelsens arbetsutskott blev det ett klart ja till att gå vidare, men det är den större politiska samlingen kommunstyrelsen som ger ett slutligt klartecken.

Projektet beräknas kosta en miljon kronor per år under två år, vilket ska finansieras via kommunstyrelsens budget.