PIVA har varit utan stationär läkare i drygt två år. Från april är det nya stafettläkare varje vecka och ibland har det varit flera läkare under en och samma dag. Det uppger skyddsombuden i sin anmälan till Arbetsmiljöverket och begäran om arbetsmiljöåtgärder på avdelningen.

– Det har gått så långt att vi kände oss tvungna att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket, säger Pernilla Zwettler, skyddsombud för Vårdförbundet.

”Kraftigt försämrad arbetsmiljö”

Sedan april har arbetsmiljön på PIVA havererat totalt och den nuvarande hyrläkarsituationen har medfört en kraftigt försämrad arbetsmiljö och patientsäkerhet, enligt skyddsombuden.

– Det är hård kritik, men det är så våra arbetskamrater uttrycker det. De kom till oss och sa: ”Nu måste ni göra något, för vi orkar inte mer”, säger Pernilla Zwettler.

Personalen på PIVA har börjat tappa motivationen till att komma till jobbet, enligt anmälan.

– De tycker inte det är roligt längre, utan jobbet har blivit en belastning, säger Pernilla Zwettler.

”Släcka akuta bränder”

Annons

Skyddsombuden menar att all energi för personalen går åt till att släcka akuta bränder och att de inte kan ge patienter omvårdnaden de är vana vid att göra. Den bilden bekräftas av vårdenhetschefen Helena Isaksson och skötaren Gerd Sjökvist.

– Det är tufft läge och mycket frustration för personalen. Det är en ohållbar situation, säger Gerd Sjökvist.

”Otillräcklighet”

Pernilla Zwettler påpekar att personal på PIVA inte känner att deras erfarenhet och kunskap värderas av stafettläkarna.

– Många är återkommande patienter och vi som har jobbat i många år vet vilka behandlingsmetoder som fungerar på dem. Men hyrläkarna litar inte på att vi har rätt och det är inte roligt att känna sig ifrågasatt.

Hon framhåller att patienter som är mer vårdkrävande behöver kontinuitet av både avdelningsperson och avdelningsläkare.

”Patientsäkerheten blir lidande”

Att inte ha en stationär läkare har enligt skyddsombuden lett till att uppgjorda planer för patienter bryts gång på gång och att läkemedel byts ut. Det har hänt att patienter har fått vänta i dagar på medicinsk behandling, nämner Pernilla Zwettler.

Skyddsombuden menar att patientsäkerheten på PIVA blir lidande då patienter får träffa olika läkare som tänker olika gällande behandling. De påpekar också att många stafettläkare inte kan avdelningens dokumentationssystem och att det är stor risk för att det blir fel.

”Betydligt billigare än hyrläkare”

Man frågar sig vad psykiatriska kliniken i Jönköping har för kultur, som gör att ingen läkare vill stanna kvar där.

– Jag vet inte varför vi inte har fått en stationär läkare. Det skulle lösa våra problem och vara betydligt billigare än hyrläkare.