Boende på Öxnehaga har under en längre tid reagerat på att flera föräldrar kör på gång- och cykelvägar när de skjutsar sina barn till skolan. Nu har fastighetsbolaget Vätterhem tillsammans med polisen, kommunen, skolan och boende i området valt att agera.

— Det här har pågått under en längre tid och det har eskalerat och blivit värre och värre. Föräldrar kör lite överallt på gång- och cykelvägar, säger Maths Carlgren, Vätterhems förvaltare på Öxnehaga, och fortsätter:

— Det har varit nära att det skett olyckor, både med barn och personal och vi vill göra allt i vår makt för att förhindra det och så att barn kan gå och cykla säkert till skolan.

Vill få bort biltrafiken

För att trafiksituationen ska bli bättre monteras nu flera vägbommar och skyltar vid gång- och cykelvägarna som leder fram till skolan. Tanken är att informera ytterligare och göra fler uppmärksamma på att det är förbjudet att köra bil på dessa vägar och att få bort biltrafiken från skolan.

Arbetet med skyltarna och vägbommarna ska vara färdigt till skolstarten i slutet av augusti.

— Det känns jättebra. När allt är färdigt ska man inte kunna köra in till skolan där barnen vistas. Det här handlar om deras skolmiljö, säger Maths Carlgren.