Madeleine och Hannas skyltar är inte de första som satts upp i kommunen. En tidigare uppsättning berättar främst om äldre byggnader ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

De gör upp en plan

Hanna Grönlund är planarkitekt med fokus på markanvändning i ett övergripande perspektiv. Madeleine Larsson är samordnare av kommunens miljöutveckling med fokus på den kommande grönstrukturplanen.

Just detta senare, grönstrukturplanen, är vad som förenar de båda.

Grön i betydelsen bra för miljön vet de flesta vad det är. Att göra upp en plan går också att förstå. Men det där med struktur då? För att förstå kommer ytterligare ett nytt begrepp med i förklaringen; ekosystemtjänster.

De väljer skylten med en text som börjar: ”Visste du att en ek är som ett jättestort insektshotell…”
Foto: Gunnar Hoglund

- Polinering är nog det enklaste exemplet på en ekosystemtjänst. För att olika odlingar ska fungera bra behövs det bin som polinerar, men för att bina ska klara sig måste vi ge dem rätt förutsättningar, säger Madeleine Larsson.

Systemen kan kollapsa

Bina i ett bisamhälle rör sig över stora områden. De bor på ett ställe, hittar mat på ett annat och träffar en partner på ett tredje. Om det exempelvis byggs bostäder på ett av dessa kan deras ekosystem kollapsa.

Fakta: Visste du att:

Det finns studier som visar att det räcker med att vistas 4-5 minuter i parker och natur för..

Fakta: Visste du att:

Det finns studier som visar att det räcker med att vistas 4-5 minuter i parker och natur för att sänka blodtrycket.

Genom att släppa ut vattenånga genom sina löv hjälper träden oss att sänka temperaturen under varma sommardagar.

En ek är som ett jättestort insektshotell och kan rymma över 1 000 olika arter - snacka om mångfald.

Källa: Kommunens skyltar

Annons

Andra exempel på ekosystem som samtidigt ”utför” gratistjänster för oss människor är grundvattnet och sandbankarna som filtrerar och renar det. Eller skogen som ger syre, byggmaterial och en livsmiljö för djur som älgar och rådjur.

- De gröna ytorna tenderar att bli allt viktigare. I ett klimat med häftigare väder är de viktiga för att suga åt sig vattnet, de förebygger skred och om det är varmt ger de svalka, påpekar Madeleine.

Koderna avslöjar mer

En grönstrukturplan pekar på värdet av att ett område ser ut som det gör. Skogen kanske måste vara sammanhängande för att djuren ska kunna röra sig. Men den ska också ta hänsyn till människornas behov av gröna rekreationsområden.

- Det är här skyltarna kommer in i bilden. Dels står det tänkvärda saker på dem, dels är de försedda med en kod, som kan skannas med en QR-läsare, berättar Hanna Grönlund.

Leden längs Lagan kan ses som ett exempel på en ekosystemtjänst. Genom att gå i naturen uppnås välmående.

Koden leder in på en enkät: Vilket är ditt favoritgrönområde?, är det någon typ av område du saknar?, ligger de för långt bort?

- Vi jobbar på olika sätt för att få in synpunkter, som kan komma med i planen. Både på webben och genom olika arrangemang där folk rör sig, berättar Madeleine.

Planen ska vara informativ så att medborgarna förstår den. Den ska också vara ett verktyg i kommande exploateringsplaner för att lättare se vilka konsekvenser som blir följden av att gröna områden försvinner till förmån för byggnader och asfalt.