Larmet inkom 14:37 om att en släpkärra stod mitt på E4 i södergående riktning, i höjd med Vistakulle.

Situationen löstes dock snabbt.

– Den flyttades snabbt till någon form av parkeringsficka, så det påverkade inte trafiken i någon större utsträckning, säger Robert Roslund, inre befäl på räddningstjänsten.