Åsa Jonsson-Sköld är chef för ensamkommande barn och unga i Jönköpings kommun. Som tjänsteman hör det inte till vanligheterna att lägga sig i debatten på riksnivå.

Fakta: Förändringar

Bakgrund: I april och juli 2016 förtydligar Migrationsverket sin handläggning när ett lands myn..

Fakta: Förändringar

Bakgrund: I april och juli 2016 förtydligar Migrationsverket sin handläggning när ett lands myndigheter inte kan ta emot minderåriga. Barn utan asylskäl ska istället ges tillfälligt uppehållstillstånd fram till 18 år då man kan avvisas. 5 oktober har Sverige och Afghanistan ingått avtal om återtagande av personer som inte fått uppehållstillstånd. Det underlättar tvångsavvisning.

— Inget som jag gör per automatik, säger hon om debattartikeln i SvD 22 oktober.

Bakgrunden är att Migrationsverket sedan i somras avslår de flesta asylansökningar från Afghanistan. Många ensamkommande avvisas när de blir arton.

— 2014 fick alla permanent uppehållstillstånd, säger Åsa Jonsson-Sköld.

Hon lyfter fram det enorma arbete som gjorts med integrering, skola och svenska språket. Både från anställda, frivilliga och de ensamkommande själva.

— En del har varit här i 1,5-2 år och såg fram emot att arbeta, göra en insats och bli en del av samhället. Det är slöseri med mänskliga resurser.

Sverige säger nej till arbetskraft som behövs, menar hon.

Annons

Hot om utvisning gör att fler unga väljer att gå under jorden och leva på gatan.

— Det ser vi redan idag.

Hon är inte ensam att reagera. 300 lärare protesterade i en debattartikel 17 oktober som har delats 21 000 gånger på nätet. 7 000 har hittills skrivit under uppropet ”Vi står inte - Men vi slutar aldrig kämpa” på nätet. Tusentals manifesterade på orter över landet den gångna helgen under hashtaggen #vistårinteut.

Oro mista livet

Protester hörs HVB-hemsföreståndare, jurister, socionomer och föreningar, Rädda barnen, Röda Korset, kyrkor och ideella organisationer av olika slag.

Av 337 ensamkommande i Jönköping är tre fjärdedelar från Afghanistan. Avvisning väcker olika känslor.

— Vissa är lättade att få återvända eftersom de inte har velat komma hit och har sänts i väg av familjen. Andra har allvarlig oro för att mista livet när de kommer tillbaka, säger Åsa Jonsson-Sköld.

En del är uppvuxna som papperslösa i Iran. Tvångsrekrytering till Syrienkriget är vanligt och den stora delen av återvändarna är oroliga.

”Det som är svårt att förstå är att vi som land kan hantera unga människor på det här sättet. Att vi ena året tar emot, integrerar, välkomnar. Att vi låter dessa unga människor finnas hos oss i ett och ett halvt år för att sedan skicka ut dem igen. Är det ingen som vill ta ansvar för detta slöseri med mänskliga resurser?”, skriver Åsa Jonsson-Sköld i Svenska Dagbladet.