VÅRT RELATIVT glest befolkade land är helt beroende av snabba och tillförlitliga kommunikationer.

Den förra borgerliga regeringen tillsatte därför Sverigeförhandlingen (dåvarande Sverigebygget) för att utreda möjligheten att bygga höghastighetsjärnväg mellan Sveriges tre storstäder via Jönköping.

Den nuvarande regeringen fortsätter arbetet och har pekat ut att två etapper ska startas varav Ostlänken redan i höst.

Nyligen presenterade Sverigeförhandlingen sin utbyggnadsstrategi där de säger att samtliga sträckor bör byggas samtidigt och så fort som möjligt.

Om detta inte är möjligt så föreslår de att sträckan Göteborg-Stockholm prioriteras.

SVERIGEFÖRHANDLINGEN med den förre moderata statssekreteraren HG Wessberg har också landat i slutsatsen att det bör lånefinansieras.

Annons

När det kommer till lånefinansiering är vi helt eniga. För om vi inte lånefinansierar och fortsätter bygga i den aviserade utbyggnadstakten blir banan klar först 2066, alltså om cirka 50 år.

Näringslivet är beroende av att samhället hänger med i snabba och globala förändringar, behovet av specialiserad kompetens ökar och då också behovet av snabbare kommunikationer. Att vänta till 2066 är i det perspektivet inte särskilt framgångsrikt.

Först när hela sträckan Göteborg – Stockholm eller Stockholm – Malmö är klar uppstår de fulla samhällsekonomiska nyttorna.

Att bygga ut i höghastighetsjärnväg i snigelfart är därför onödigt slöseri med skattepengar.

OM STATEN lånar till hela investeringen på 230 miljarder kronor så skulle den offentliga skulden i Sverige öka till 47 procent av 2016 års BNP.

Det är långt under EU:s riktlinjer som förordar en offentlig skuld under 60 procent av BNP.

Att räntorna är historiskt låga stärker argumentet att det nu är det klokt att låna till investeringar. Den marginellt ökade skulden skulle vägas upp av att vi på tillgångssidan får ett järnvägssystem planerat och byggt för resor på 2000-talet, inte 1800-talet.

Lånefinansiering skulle dessutom frigöra resurser för att underhålla den nuvarande infrastrukturen så att järnvägar och vägar fungerar. Det skulle också innebära en klart minskad kapitalförstöring som uppstår då järnvägar och vägar förfaller.

En satsning på höghastighetsjärnväg skulle betyda oerhört mycket både för Västsverige och för Jönköping.

Men allt talar för att det behöver ske inom en rimlig framtid.

Jonas Ekeroth

VD Handelskammaren Jönköpings län

Johan Trouvé

VD Västsvenska Handelskammaren