Medborgarförslag kommer ständigt in till fritids- och kulturnämnden. Ett av dessa är att Habo borde erbjuda en bioverksamhet. Åke Lundgren (KD), nämndens ordförande, förklarar att kommunen tyvärr inte kan ta på sig att inrätta eller driva en biograf:

— Det är väldigt bra att medborgare är aktiva och kommer med synpunkter, men detta är ingen kommunal angelägenhet. Om någon vill starta en biograf måste ett företag eller en privatperson göra det.

Inte heller en ljusfestival, som föreslagits, är något nämnden kan ta på sig att ordna.

Annons

— Det kan ses som en del i att ytterligare utveckla kommunens attraktionskraft och skulle kunna ske i samverkan med kommunen och näringslivet. Men för tillfället har vi inte de personella eller ekonomiska resurserna för detta, säger Lundgren.

Förslag om mat och turism

Något annat Habo-borna önskar är en restaurangvecka och after work för pensionärer. Lundgren menar dock att dessa är kluriga att få till:

— Det låter spännande, men vi kan inte beordra restauranger att göra på ett visst sätt. Det är upp till dem om de vill ha erbjudanden eller inte samt när. Något specifikt för de äldre borde däremot kunna kanaliseras via föreningen Träffpunkt Habo för seniorer.

Slutligen har det kommit in ett önskemål om en gemensam turistbroschyr för Habo, Mullsjö, Tidaholm och Hjo.

— Det är redan på gång. Kommunerna och näringslivet har idag ett samarbete runt Vättern som innehåller både digital och tryckt information, berättar Lundgren.