Vemodigt att återse den före detta redaktionen? Nej, inte alls. Här har Katarina Svensson gjort underverk i att anpassa lokalerna efter sin verksamhet. Nya väggar har tillkommit och gamla rum har fått en ny funktion. Det har blivit en reception, med viss försäljning av djurartiklar, undersökningsrum och väntrum.

Katarina Svensson kollar hur porträttbilderna av djur har blivit.
Foto: Gunnar Hoglund

Borta är det dammiga arkivet, skrivbordet och bokhyllan med årsböcker från hembygdsföreningarna. Men de flyttades redan för ett par år sedan.

Under invigningen bjöds det på förfriskningar i form av dryck och snacks. Den som ville skriva eller rita kunde ta en penna med adress och telefonnummer till kliniken. Att kolla på när den fyrbenta vännen hamnar i nöd. Det gick också bra att ta ett fotoporträtt av hund, katt eller annat smådjur.

Om klinikens tidigare lokaler vet vi inte mycket mer än att de har hyst en polisstation, som under de sista åren var tillfällig. Där hyrde Katarina in sig tillsammans med massage- och kiropraktikverksamhet.

Utsikten från fönstret var i många år det gamla mejeriet. Nu syns en byggkran och om något år kommer nya äldreboendet ”Mejeriet” att ha flyttat in.
Foto: Gunnar Hoglund

När huset på Storgatan 5 stod färdigt 1993 flyttade både Jönköpings-Postens och Värnamo Nyheters redaktioner dit. Två redaktioner blev en, samtidigt som personalstyrkan minskades från totalt sju till fyra. På slutet var det bara en, undertecknad – som nu bemannar JP:s redaktion på Östergatan 4 i Vaggeryd.

Skillnaden mellan smådjurskliniken och vårdcentralen är liten.
Foto: Gunnar Hoglund