Med valspråket "snille och envishet" vill Smålands Akademi sprida ljus över den småländska vitterheten och främja en småländsk identitet. I lördags hölls högtidssammankomsten i Kristine kyrka, med tal från akademins ledamöter till pristagarna. Som Jönköpings-Posten tidigare har berättat, består årets vinnarkvintett av professorn Jan-Åke Alvarsson (Wallquistpriset), Nässjöförfattaren Majgull Axelsson (Viktor Rydbergspriset), utrikeskorrespondenten Stig Fredrikson (Hammarskjöldpriset), barnboksförfattaren Åsa Storck (Emilpriset) och Strömsbergsföreningen (Linnépriset). I år kommer alla inblandade från Jönköpings län. Sammankomsten inleddes med att akademin tillsammans med pristagarna tågade in kyrkan, och fortsatte med tal av Jan-Olof Johansson, biskop emeritus och akademins preses.

Tryckfrihet och miljö

Fakta: Smålands Akademi

Akademin med 18 ledamöter grundades 1993 av biskop Jan Arvid Hellström, professor Lars-Olof ..

Fakta: Smålands Akademi

Akademin med 18 ledamöter grundades 1993 av biskop Jan Arvid Hellström, professor Lars-Olof Larsson och fil. dr h.c. Stig Tornehed. Den årliga högtidssammankomsten hålls i nära anslutning till skaldebiskopen Esaias Tegnérs födelsedag 13 november, när priser och belöningar delas ut för insatser i Akademins anda.

Annons

När Erik Lindfeldt höll talet till Strömsbergsföreningen tog han fasta på dess insatser för att ha räddat Strömsbergsskogens stora lövskogsområde, och gjort det till ett av Jönköpings mest populära utflyktsmål. Tryckfrihetsförordningen stod i fokus när journalisten och Rysslandsexperten tog emot sitt pris. Bland insatserna framhöll Susanne Rydén i sitt tal Stig Fredriksons stora civilkurage när han var hemlig kurir åt Alexander Solzjenitsyn, som från Sovjetunionen därför kunde kommunicera med väst.

— Var tredje människa på jorden lever i ett land där man inte fritt får framföra sina åsikter. Stig Fredrikson har på olika sätt och under lång tid ägnat sig åt att sprida kunskap om världens tillstånd, sa hon.

Jan-Åke Alvarsson fick Wallquistpriset för arbetet med Svenskt frikyrkolexikon. Åsa Storck, som bland annat skrivit böckerna om flyktingpojken Milo, fick Emilpriset för sitt inkännande sätt att gestalta utsatta barns situation. Motiveringen till Majgull Axelssons Viktor Rydbergspris var hennes "stilistiskt goda och socialt engagerade författarskap".

Under högtiden medverkade Nina Åkerblom Nielsen, Julia Sandwall, Erik Ottosson och Karin Edwardsson med sång och musik.