Den 30 september är Leif ”Brand-Johan” Johanssons allra sista dag på galleriet. Konsten plockas ner och HIF tar över.

De gamla husen på ömse sidor om Smedbygatan står dock kvar såsom de gjort alltsedan 1700-talet. Gamla bilder visar att Smedbyn alltid har sett i stort sett likadan ut. Byn som byggdes till de smeder som verkade där. Senare blev husen bostäder för de anställda på Husqvarna vapenfabrik. Av de gamla smedjorna finns den Appelbladska smedjan bevarad.

Smedbyn övertogs så småningom av konstnärer och konsthantverkare. 1976 öppnade Brand-Johan Galleri Smedbyn. Här har han haft över 100 utställningar. Här har flera av Sveriges namnkunniga konstnärer ställt ut och här har kungen varit på besök.

En av de mest färgstarka lokala personligheterna som också hade ateljé i Smedbyn var Calle Örnemark. Brand-Johans sista utställning är också en hyllning till denne vän och kollega.