Det stora och lysande konstverket på Rådhusets tak i form av en smiley har väckt många reaktioner. Och nu kan Jönköpings-Posten berätta att hela projektet kostat kommunen 548 000 kronor. Den största enskilda pengen i summan är arvodet till konstnärerna på 80 000 kronor. Nästan lika mycket kostar installation och nedmontering av konstverket.

Annons

— Man kan egentligen inte säga så mycket om att det kostar en halv miljon kronor. Är man intresserad av samtidskonst på internationell nivå, så är det de här summorna det handlar om generellt, säger Susan Bolgar, dåvarande chef för kommunens kulturproduktion och projektledare för "Public Face".

Hon berättar också att den kamera som var placerad på hemlig plats i Jönköping, fanns i Brostugan vid Hamnkanalen.

— Vi valde platsen för att den är central i Jönköping och mycket folk passerar där. Anordningen fungerade så att det togs foton som läste av ansiktsuttrycken hela tiden, och sedan gjordes en sammanställning av uttrycken var 60:e sekund. Så teoretiskt sett skulle smileyn kunna ända uttryck varje minut, berättar Susan Bolgar.

Handlingarna som Jönköpings-Posten tagit del av, bekräftar också att kommunen efter samtal med polisen gick på rekommendationen att det inte fanns några lagliga hinder med att sätta upp konstverket. Något som i efterhand alltså visade sig vara felaktigt, när det stod klart att det saknades nödvändigt tillstånd hos länsstyrelsen för kameraövervakning.