Relaterat: Jönköpings värmebölja når nästan rekordnivåer – så varmt har det varit

Miljö- och hälsoskyddskontoret började under måndagen att sätta upp skyltar för att informera om förbudet vid de aktuella badstränderna.

Prover på badvattnet visar att det finns för höga halter av intestinala enterokocker, som är en sorts tarmbakterie som förekommer bland människor och djur. Kommunen har i nuläget inget givet svar på vad orsaken är till de förhöjda halterna.

Det är i nuläget oklart hur länge som kommunen kommer avråda från bad vid de de aktuella badplatserna.

Bad på Vätterstranden under den senaste veckans värmebölja. Men nu stoppas badandet.
Foto: Elin Elderud

Tidigare år har badförbud tillfälligtvis införts till följd av att avloppsvatten runnit ut i Vättern genom en följd av översvämning, så kallad bräddning. Men så är inte fallet denna gång.

– Det har ju inte regnat på väldigt länge och vi har inte fått någon indikation från tekniska kontoret om att det har varit några sådana problem, säger Jessica Svensson.

Proverna som Jönköpings kommun har tagit visar däremot att Vätterns badvatten i Gränna är tillräckligt bra. Kommunen hoppas på att kunna få en förklaring till de förhöjda halterna i Jönköping och Huskvarna genom fler provtagningar under kommande vecka.

Inte heller vid Domsandsbadet i Habo kommun, drygt en mil nordväst om Vätterstranden i Jönköping, är det i nuläget aktuellt med något badförbud.

– Vi ska ta prover på badvattnet under veckan som kommer, säger Lars-Erik Sidenholm, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Habo kommun.

Annons

De har inte fått några indikationer om att Vätterns badvatten vid Domsand skulle vara dåligt.

– Vi har fått höra att det har varit en del pollen i vattnet, men inget annat. Det förekommer ju även mer naturliga strömningar i Vättern ner mot Jönköping, säger Lars-Erik Sidenholm.

Den senaste tidens värmebölja har gjort att årets badsäsong har börjat betydligt tidigare än normalt. Vanligen brukar kommunerna inte ha inlett provtagningar av badvattnet i början av juni.


Foto: Elin Elderud