Trafikverket tittar på tre olika möjligheter där stationen kan läggas; vid Vätterstranden, Tenhultsdalen eller vid Södra Munksjön.

Kommunens vilja är att stationsläget blir vid Södra Munksjön, alldeles intill de nya stadsdelarna som ska byggas.

— Det är vårt önskemål att järnvägen ska gå på bro, eftersom vi har stora höjdskillnader, förklarar Stefan Lind, samhällsbyggnadsstrateg i kommunen.

Han gissar att brokonstruktionen skulle kunna bli en och en halv kilometer lång och stationsläget hamnar cirka åtta meter ovanför nuvarande marknivå.

Men HG Wessberg, som håller i regeringens stora utredning om höghastighetsbanorna, sa i en intervju med Svenska Dagbladet på tisdagen att bullret kommer att bli bekymmersamt.

Annons

— Bullret är det största problemet och det kommer att bli störningar av det. Det driver också upp kostnaderna rejält när man försöker göra något åt bullret, sa Wessberg till SvD.

Höghastighetstågen ger också ifrån sig en annan typ av buller, som kan upplevas störande och det sprids över ett större område när tågen går på broar.

Trafikverkets bullerspecialist, Martin Houmann, bekräftar bilden.

— Generellt är det så med buller att ju högre upp bullerkällan finns, desto mer sprids ljudet.

På ett vanligt tåg domineras, enligt Houmann, bullret av ljudet mellan rälsen och hjulen, men på ett snabbtåg tillkommer också ett så kallat aerodynamiskt buller, det vill säga ljudet som uppstår vid turbulens i luften när tåget far fram.

Men detta blir svagare vid lägre hastigheter. Det finns enligt Martin Houmann också metoder för att dämpa oväsendet, åtgärder som sätts på rälsen och skärmar som dämpar det aerodynamiska ljudet.

Vid Södra Munksjön tar man höjd för höga ljudnivåer. Planen är att bygga höga hus mellan stationen och de nya bostäderna för att dämpa ljudet.

Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, säger att han förvisso inte är någon bullerexpert men hade uppfattningen att det blir ett mindre besvärligt ”swisch-ljud” med snabbtåg.

— Vi bygger genomgångslägenheter så att alla får en tyst sida mot innergården. Det finns inget annat vi kan göra i stadsmiljö, det går ju inte bygga en bullervall av jord som vid motorvägen. Och samtidigt finns det alltid bilar som låter, säger Samuelsson.