Tjänstemännen på tekniska kontoret föreslog under hösten att justera priserna för tomter, både för småhus och flerbostadshus i de mest centrala kommundelarna.

Nya priser för småhustomter

Zon A, Jönköping: 900 000 kronor

Zon B, Huskvarna, Bankeryd, Gränna, Kaxholmen: 455 000 ..

Nya priser för småhustomter

Zon A, Jönköping: 900 000 kronor

Zon B, Huskvarna, Bankeryd, Gränna, Kaxholmen: 455 000 kronor

Zon C, Barnarp, Norrahammar, Hovslätt, Taberg, Tenhult: 305 000 kronor

Zon D, Lekeryd, Skärstad, Månsarp, Ölmstad: 200 000 kronor (Oförändrad)

Zon E, Övriga planlagda områden: 130 000 kronor (Oförändrad)

Särskild prissättning:

Drättinge: 650 000 kronor

Fagerslätt: 600 000 kronor

Åsen/Samset: 900 000 kronor

— Det beror på den allmänna kostnadsutvecklingen. Vi har inget uppdrag att tjäna pengar men heller inget uppdrag att tillföra skattemedel för att kunna producera tomter. Tanken är att exploateringsverksamheten ska gå ihop sig och det gör den knappt, förklarar Thomas Bergholm, teknisk direktör.

Enligt förvaltningen ligger priserna i Jönköping relativt lågt, jämfört med marknadspriset och vad jämstora kommuner tar för sina tomter.

Förvaltningen förslog en 10-procentig höjning, men i tekniska nämnden ville politikerna ta ytterligare ett steg och beslutade därför att höja priserna med 15 procent.

Samma beslut togs också i kommunstyrelsen på onsdagen.

Annons

— Vi höjer eftersom vi vill kunna fortsätta exploatera och vi tyckte kanske att tjänstemännen var lite för försiktiga, säger Carin Berggren (M), kommunalråd.

Höjningen innebär att en småhustomt i centralaste delarna av Jönköping från och med 1 februari 2016 kommer att kosta 900 000 kronor.

Kommunen delas upp i olika zoner och i zon B, som innefattar Huskvarna, Bankeryd, Gränna och Kaxholmen, kostar i fortsättningen en småhustomt 455 000 kronor.

Särskilt i Kaxholmen

Men kommunen gör dock en särskild prissättning för enstaka nya områden. När Kaxholmen nu ska byggas ut i Drättinge blir priset för en tomt med friliggande villa 650 000 kronor. Priset har räknats fram efter uppgifter från Skatteverkets riktvärdeskarta.

Samma sak gäller för nya tomter på Fagerslätt i Huskvarna, men här har man också beaktat den stora efterfrågan. Där hamnar priset för en villatomt på 600 000 kronor.

Tomter i Åsen/Samset har sedan tidigare haft en särskild prissättning men får behålla sin prislapp på 900 000 kronor.

Innan de nya priserna börjar gälla ska också kommunfullmäktige säga sitt.