Från och med den 1 februari och 30 april gäller en tillfällig vapenamnesti i landet, det uppger polisen på sin hemsida.

Det innebär att den som har skjutvapen och ammunition utan tillstånd kan under vapenamnestin lämna in det till polisen utan att bli straffad. Man kan även vara anonym och behöver då inte svara på några frågor eller uppge sitt namn.

Polisen skriver att amnestin inte gäller sprängmedel eller andra explosiva ämnen och att polisen på grund av säkerhetsskäl inte kan ta emot dessa. Amnestin gäller inte heller för knivar eller andra farliga föremål utan exempelvis ljuddämpare, pipor och lådor till skjutvapen.

Syftet med vapenamnestin är att minska förekomsten av illegala vapen i samhället och på så sätt rädda liv.

Det man ska tänka på vid inlämnandet är att vapnet är oladdat. Det bör transporteras diskret i en låst väska, skriver polisen.