Läs mer: Livsfarliga läckande kemikalier hittade i Hovslätt

Det var i vintras som extremt farligt och giftigt avfall hittades i en kursad industrilokal i Hovslätt. Upptäckten gjordes på ett mindre industriområde, nära Tabergsån, bostäder och skola.

Kemikalierna förvarades i tunnor, på golv och i stålfart utan låsning. Bland annat upptäcktes tunnor med läckande kromsyra och kaliumcyanid som bildar det dödliga giftet cyanväte om det metaboliseras.

I samband med upptäckten gjordes en akut insats, kemikalier togs bort och platsen sanerades. När JP skrev om händelsen i februari hade insatserna genomförts och David Melle, enhetschef på kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning, berättade då att faran för allmänheten var över.

Spridning oklar

Annons

Däremot har kommunens utredning av området fortsatt för att kartlägga hur mycket kemikalier som gått ner i jorden och i grundvattnet. Proverna är tagna och kommunen väntas få svar inom den närmsta tiden.

— Vi har Tabergsån inte långt därifrån så vi vill se om det här området har en påverkan på ån. Vi måste också veta omfattningen av föroreningen och hur mycket den spritt sig, så att vi har en klar bild innan vi vidtar åtgärder i form av sanering, säger David Melle.

Är detta något som kan påverka närboende?

— Nej det påverkar inte dem eftersom alla har kommunalt vatten och avlopp, säger David Melle.

Vid den akuta insatsen gick Naturvårdsverket in med 3,7 miljoner kronor ut sin akutbudget. Visar det sig att marken och grundvattnet också är förorenat kan kommande sanering kosta flera miljoner kronor.

Utredning pågår

I samband med upptäckten i vinras inleddes en förundersökning om miljöbrott, den pågår ännu och ärendet omfattas fortfarande av förundersökningssekretess.

— Vi håller på med sammanställning av en hel del material som ska stämmas av mot Nationellt forensiskt centrum. Det är väldigt mycket material som ska struktureras innan avstämningen, säger Stefan Edvardsson, åklagare.