Carina Helgesson-Björk, socialchef i Gislaveds kommun, säger att hon inte kan uttala sig specifikt om Göran Klintmyrs ärende, men menar att man följer de riktlinjer som finns.

– Utgångspunkten är riktlinjer som har sin grund i lagstiftningen. De reglerar villkoren när man flyttar in med sin maka eller make och dem har vi att följa när vi hanterar de här frågorna. Man har jobbat utifrån de riktlinjer som gäller. Det står ganska tydligt vad som gäller vid förändrade situationer, men att man har rätt till stöd att finna lämplig bostad.

Åldern är en faktor

Annons

Hon lyfter också fram att den medboende ändå kan ha rätt till särskilt boende, och man då får göra en biståndsansökan.

Vilken roll spelar åldern på den som ansöker?

– Det är alltid behoven som styr, men när man gör en behovsbedömning väger man in många olika delar, där åldern är en faktor. Men bara åldern kan inte ligga till grund för att bli beviljad, det ska också finnas ett ganska omfattande vårdbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Ska lyfta frågan

Hon öppnar dock upp för att villkoren för medboende kan komma att justeras:

– Utifrån den här och andra situationer har man ju uppmärksammat att det finns vissa brister i de här villkoren. På socialnämndens sammanträde på tisdag kommer ordföranden att lyfta frågan, säger Carina Helgesson-Björk och förklarar att socialförvaltningen kan komma att få i uppdrag att se över villkoren.

Hon vill dock inte föregå nämndens beslut.

– Vi kommer i så fall att hantera det ganska skyndsamt och ge förslag på justering av villkoren.