med 376 och 246 miljoner kronor i budget 2018 är barn och utbildning respektive socialförvaltning kommunens ojämförligt största utgiftsposter. Därför har det också varit naturligt att dessa förvaltningar har haft egna ekonomer.

– Problemet kommer om någon av dem slutar eller är sjukskriven. Då finns risken att viktiga beslut försenas när vi politiker inte får tag i rätt uppgifter, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

”Bra med samsyn”

Oppositionsrådskollegan, Kenth Williamsson (S) håller med:

– Vi tycker också att det är bra om det kan bli en samsyn vad gäller ekonomin mellan förvaltningarna. Med en central ekonomifunktion blir det också lättare att göra jämförelser och kvalificerade analyser.

Med tillskottet från de båda förvaltningarna kommer en central funktion att ha 4,5 ekonomer. Den ska finnas på kommunledningskontoret - när lokaler kan ordnas - och vara underställd kommunstyrelsen. Förutsättningen är att det fortfarande finns majoritet för förslaget, som ingår i kommunstyrelsens programbudget för 2019, när det når fullmäktige.

Tekniska argumentet

Ytterligare ett skäl att stärka den centrala ekonomifunktionen är att det kan behövas kapacitet för att hantera den verksamhet som samlas i nystartade tekniska nämnden. Detta är alltså en verksamhet som har lyfts ut från kommunstyrelsens omedelbara ansvarsområde. Tekniska nämnden kommer bland annat att innefatta allt från snöskottning och vattendistribution till projektering av och underhåll av byggnader.

Annons

Relaterat: Kritiserat förslag ska ge billigare politiker

Den största frågan, ekonomiskt, i programbudgeten är annars överförandet av verksamheten med ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd/socialbidrag) från socialförvaltningen till AME, arbetsmarknadsenheten - som kontrolleras av kommunstyrelsen. Med denna verksamhet följer en påse med 2,7 miljoner kronor till bland annat löner.

Relaterat: Biståndshandläggare flyttar till AME