Ofta jämförs äldreomsorg och skola i kommunerna. Regelbundet kommer nationella mätningar från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Ett nytt område att jämföra är IFO, individ- och familjeomsorgen. Än så länge är mätningarna frivilliga och bara en femtedel (62) av landets kommuner deltog hösten 2015.

I länet var det fyra kommuner som lät klienter/brukare/kunder tycka till om socialsekreterarna. Man undrar om de hade förstått informationen, hade de fått berätta om sin situation och hade de mött förståelse och kunnat påverka sin hjälp.

Viktigaste frågan var om deras situation har förbättrats efter kontakt med socialtjänsten. Enligt SKL svarade 89 procent i Mullsjö ja på frågan, i Jönköping var det 85 procent, i Vetlanda 79 procent och i Habo bara 66 procent.

Annons

De svarande hade sökt ekonomiskt bistånd, hjälp för barn och unga eller vuxna missbrukare. I Mullsjö var särskilt de 34 biståndstagarna extremt nöjda. 97 procent uppgav en stor förbättring av sitt liv. Nästan alla, med andra ord.

— Det är så roligt. Vi jobbar med olika sorters hjälp och inte bara kronor och ören, säger IFO-chef Charlotta Johansson.

Arbetssättet verkar fungera bra. Hon tycker att det är extra roligt eftersom socialsekreterares jobb nästan bara lyfts fram när något har blivit fel. En bild som inte hör till vardagen.

— Nej många är nöjda efter besök hos oss.

Av de 55 kommuner som redovisas hos SKL hamnar Mullsjö på plats fem och Jönköping på plats nio. Habo hamnade långt ned på plats 49.

Mätningarna är fortfarande under utveckling och fortsätter att göras årligen. Nästa gång blir i september.

Hos SKL tycker de att man än så länge ska vara lite försiktig att jämföra resultaten eftersom små kommuner har ofta ett litet underlag. Men på sikt när mätningen är etablerad och man kan jämföra resultat över tid kan den bli ett bra hjälpmedel för utveckling och kvalitetsmätning.

IFO