SOCIALSTYRELSEN rekommenderar nu år 2017 underhållsbehandling för narkomaner som en standardmetod.

Underhållsbehandling innebär att beroendeläkaren skriver ut narkotikaklassade mediciner (till exempel metadon, subutex, med flera) inte för att bota narkomanen från dennes narkotikaberoende utan för att underhålla beroendet livslångt.

Men Socialstyrelsen talar inte om vilka konsekvenser denna medicinering har.

DET FINNS MÅNGA korttidsstudier med strålande resultat. Men oftast handlar det om en självrapportering från den behandlande kliniken, vilket knappast är vetenskapligt acceptabelt.

Det finns bara en långtidsstudie i Sverige. Dess resultat är nedslående. Den omfattar 261 patienter i metadonbehandling och omfattar nio år.

Socialstyrelsen har själv tagit initiativ till och genomfört denna långtidsstudie. Här är några av resultaten:

– Efter nio år hade 33 procent av patienterna i underhållsbehandling dött.

– Behovet av sluten sjukhusvård var stort även under pågående behandling.

– Gruppen hade 5 115 slutenvårdstillfällen under den undersökta perioden.

– Antalet som erhöll sjukbidrag eller förtidspension ökade.

– Hela 69 procent av patienterna hade begått brott under behandlingsperioden.

HUR ÄR DET då möjligt för den statliga myndigheten, Socialstyrelsen, att ändå få gehör för en så urusel behandlingsmetod?

Annons

Sannolikt därför att politikerna i riksdag och landsting/region litar på sin expertmyndighet och inte själva tar reda på hur dåliga resultaten faktiskt är. Det är ju Socialstyrelsen som ska informera politikerna om behandlingens tillförlitlighet – inte tvärtom.

Så de enda som kan protestera är patienterna själva – de injicerande narkomanerna.

Problemet är bara att de genom underhållsbehandlingen får mera narkotikaklassade medel, vilket är precis vad de mest av allt önskar sig: utan att behöva betala!

Men beroendeläkarna: Har inte de den kunskap som behövs för att slå larm?

Den obehagliga sanningen är att de inte har några andra vetenskapligt utprovade metoder för narkomaner som injicerar opiater eller liknande medel. Därför är beroendeläkarna tydligen tysta.

SOCIALSTYRELSEN fattade beslut redan 2005 om att underhållsbehandlingen skulle utvidgas från de fyra kliniker som dittills hade haft tillstånd att använda underhållsbehandling.

I dag finns underhållsbehandling på mer än hundra ställen i Sverige.

Från 2005 har dödligheten bland injektionsnarkomaner i Sverige ökat explosionsartat genom de mediciner som används för underhållsbehandling, alltså mediciner som är bedövande, rogivande, smärtstillande eller sövande.

Det läcker narkotikaklassade mediciner, så kallade opioider, till den illegala gatuhandeln av narkotika.

Patienterna står för den stora delen.

Socialstyrelsen har försökt förklara bort detta läckage och dess resultat med hänsyn till ändringar i dödsfallsstatistiken.

Den förklaringen håller dock inte. Det handlar bara om marginella förändringar. Här krävs både ur sociala och medmänskliga skäl en målmedveten rehabilitering från narkomanin.

I GRANNLANDET Norge har man idag 7 500 injektionsnarkomaner aktiva i underhållsbehandling.

Dödligheten i överdoser bland patienter i underhållsbehandling uppges i senaste forskningsrapport (2017) vara 25 procent av patienterna.

Verkligheten i Norge är alltså i stort sett densamma som i Sverige. Men verksamheten fortsätter i både Norge och Sverige som om ingen vet någonting om detta.

Det är Socialstyrelsen, genom sin i år rekommenderade behandling, som låter en tredjedel av patienterna i underhållsbehandling dö!

Esse Petersson (L)

före detta riksdags- och landstingspolitiker, Region Jönköpings län

Rolf Bromme (L)

sjukvårdspolitiker, Stockholms län