Arbetet på Södergatan inleddes i slutet av februari och sedan dess har gatan varit stängd för genomfart mellan Torpagatan och Karlavägen, en sträcka på cirka 700 meter.

Under våren och sommaren har vatten- och avloppsledningar bytts ut, ny fiber har lagts och en en ny cykel- och gångväg har anlagts. Busstrafiken mot Gräshagen har letts om via Karlavägen. Boende i området har dock i stort kunnat använda Södergatan till sina bostäder.

— Vi har kunnat jobba helt enligt planerna och vår beräkning har varit att allting ska vara klart under oktober, säger byggledare Roy Bergquist.

Och den planeringen ser ut att hålla, men nästa vecka kan bli lite mer stökig då den aktuella sträckningen av Södergatan och nya cykelbanan ska asfalteras.

Slussa in boende

— Vi stänger av Södergatan helt nästa vecka, men informatörer ska stå vid båda ändarna och slussa in de boende eller informera om vilka vägar de ska ta för att komma fram till sina bostäder. Om vädret är bra och maskinerna fungerar som de ska kan vi klara hela beläggningsarbetet på drygt två dagar, säger Roy Bergquist.

Biltrafiken öppnas

Andra trafikanter får svårt att ta sig in och till en början blir det också svårt att använda Torparondellens parkeringsplats nära Willys enligt Roy Bergquist.

Under vecka 42 väntas Södergatan kunna öppnas helt och från och med söndagen 28 oktober väntas busstrafiken kunna köra som tidigare.

Annons

Relaterat: Trafikkaos väntar på en av de mest trafikerade gatorna i Jönköping
Relaterat: Vägar och cykelbanor rustas upp