På måndag inleds den så kallade Sverigeförhandlingen. Då ska statens förhandlare ge flera av landets kommuner och regioner ett första bud på vad de ska bidra med för att förverkliga visionen om en snabbjärnväg mellan landets tre största städer.

Fakta: Höghastighetsbanan

Stora delar av södra Sverige riskerar att komma i andra hand när snabbjärnvägen byggs ut.

..

Fakta: Höghastighetsbanan

Stora delar av södra Sverige riskerar att komma i andra hand när snabbjärnvägen byggs ut.

Enligt statens utredare bör järnvägen i första hand möjliggöra snabb trafik mellan landets tre största städer. Enligt rapporten bör det styrande målet vara att restiderna utan stopp ska vara högst två timmar mellan Stockholm och Göteborg och två timmar och 30 minuter mellan Stockholm och Malmö.

Enligt statens utredare medför varje stopp en tidsförlust på mellan fem och sju minuter. Det innebär att restiden blir ungefär 2,5 timmar med fyra stopp mellan Stockholm och Göteborg och tre timmar med samma förutsättningar mellan Stockholm och Malmö.

Källa: Statens offentliga utredningar SOU 2016:3.

Ambitionerna är stora. Visionen är att tågresenärerna ska kunna ta sig mellan Stockholm och Göteborg på högst två timmar. Den stora frågan inför Sverigeförhandlingen är bara var snabbtågen ska stanna på vägen. Enligt statens utredare kommer det troligtvis att styras helt av kommersiella intressen och av tidsaspekten.

Om snabbtågen ska klara de högt uppsatta restiderna (exempelvis två timmar mellan Stockholm och Göteborg) tillåts i princip inga stopp alls på sträckan.

När tågoperatörerna pekar ut var de vill stanna nämner de Jönköping, Norrköping, Linköping och Borås. Enligt statens utredare har operatörerna inte nämnt några specifika önskemål om att stanna mellan Jönköping och Malmö. Hur många tåg som kommer att stanna i Jönköping kommer dessutom troligtvis bero på resunderlaget.

Annons

Regionrådet Rune Backlund (C), som ansvarar för infrastrukturfrågorna i länet, är både orolig och kritisk:

— Ska man investera så här mycket pengar måste vi få ut en nationell- och regional nytta. Annars är satsningen bortkastad. Jag tycker att det är tveksamt om detta bara ska bli till nytta för våra tre storstäder, han.

Därför har regionen nyligen lanserat ett eget förslag där regionala snabbtåg ska bli ett bärande trafikinslag.

— Bygger man två nya snabbanor har vi spelat in att man ska lägga in fler snabba regiontåg som kan stanna på fler ställen, fortsätter Rune Backlund.

Förslaget skulle kunna gynna Värnamo som bara nämns en gång i den 500 sidor långa utredningen. Avsnittet handlar om Kust-till-kustbanans förutsättningar att fungera som matarlinje för en eventuellt kommande station.

— Även om snabbtågen inte stannar där kan vi dra nytta av tågbanan om de interregionala tågen kan stanna där, säger Rune Backlund.

För Värnamo, som även har hoppats på att få till en servicedepå för snabbtågen, kan ett dråpslag bli att utredarna har pekat ut att depåerna bör ligga i anslutning till ändstationerna. Enligt utredningen skulle det nämligen medföra att servicen blir mer effektiv.