I höstas utlystes Solmatchen - en tävling om vem som installerar mest solceller mätt i kilowattimmar. Å ena sidan finns lag Jönköpings län med privatpersoner, företag och föreningar - och å andra sidan Klimatrådet - kommuner, myndigheter, företag och organisationer.

– Just nu ligger länet under så de får rappa på om de vill stå som segrare i september, säger Otto Hedenmo som är projekteledare vid länsstyrelsen och håller koll på solmatchen.

Fler värden än miljön

Klimatrådet vill utmana länets invånare och företagare och syftet är att öka andelen solenergi av omtanke om miljön. Men att sätta upp solceller på företagsbyggnader och villor kan ha flera värden och intresset är ofta större än vad den faktiska omställningen blir.

–Jag är ofta ute och pratar med företagsledare och de säger att de har tänkt på detta i flera år. Det som hindrar funderingarna är att det verkar krångligt och svårt med bidrag och att det är sådan efterfrågan att det är kö.

Köer betas av

Staten har skjutit till pengar undan för undan och köerna har enligt Otto Hedenmo betats av från upp till tre år till ett år.

– Man får ofta stödet efter investeringen, säger Otto Hedenmo och tillägger att det finns fler värden med solenergi än den ekonomiska som kan ta tid att räkna hem.

Företag kan till exempel signalera en medvetenhet, det ger självkänsla, höjer statusen och och anställda kan känna stolthet.–När det gäller villor finns det undersökningar från USA som visar att försäljningsvärdet ökat mer än investeringskostnaden och det är nog ingen skillnad där mot här, tror Otto Hedenmo.

Annons

Värdet ökar

Men samtidigt som det byggs som aldrig förr, nya och moderna villor, kommer funderingen på att använda solenergi in sent i planeringen.

- Totalt sett är andelen solel väldigt liten, men vi vill stimulera till att det ökar. Och krånglet behöver fortsätta minska så man går från tanke till handling.

Själva solmatchen, då. Just nu leder Klimatrådet med 3 605 kilowattimmar mot Jönköpings län med 2 137. I samband med klimatveckan i september blåses tävlingen av. Det är inte bestämt om det blir något pris men äran är en seger nog och ett hållbart energisystem anses gynna alla.

Fotnot: Solmatchen är en aktivitet i Jönköpings läns Solkraftprojekt och det delfinasieras av Energimyndigheten

Ungefärligt räknat producerar 1 kW solceller 900 kWh el och tar upp 7 m2 takyta.