Jönköping kommun erbjöd sommaren 2016 en frivillig sommarskola för nyanlända elever. I sommar satsar de igen. Syftet är att ge eleverna den kunskap de behöver för att känna sig bekväma i det svenska språket och den svenska miljön, och att inte heller glömma det de redan kan. Malin Håård arbetar på Mottagningsskolan i Jönköping och ska detta år vara rektor för sommarskolan. Hon berättar att det inte bara är en bra möjlighet för eleverna att få sex extra veckor med det svenska språket och andra studier, utan även ett bra tillfälle att träffa andra ungdomar.

– Eleverna sitter inte bara hemma under sommarlovet, utan får träffa andra ungdomar och får mycket social aktivitet. Vilket gör mycket för deras välmående, säger hon.

Förbättrat koncept

Annons

Utvärderingarna av sommarskolan 2016 visade ett så lyckat resultat att kommunen beslutat att fortsätta även i år. Malin Håård berättar att de ska köra på samma koncept som förra året, med några förbättringar.

– Vi har lyssnat på synpunkterna från elever och personal som var delaktiga förra året och har gjort vissa förbättringar därefter, säger hon.

Bland annat har sommarskolan kortats ner från åtta veckor till sex veckor och schemat kommer innehålla två eftermiddagar med lite längre skoldagar. Sommarskolan kommer innehålla mycket fritidsaktiviteter, en hel del av aktiviteterna kan dessutom hänföras till skolämnet idrott och hälsa.

Malin Håård säger att det är jättetacksamt med en sommarskola för de elever som vill studera och vill lära sig. Hon hoppas att detta är något som kommer fortsätta i många år till.

– Ungdomarna är så positiva, jag hoppas verkligen att sommarskolan är något som fortsätter att förbättras och utvecklas ännu mer, säger Malin Håård.