Bottnaryds deponi har varit aktiv mellan början av 60-talet tills den stängdes 1999. Allt från vanligt hushållsavfall till industriavfall har under många år dumpats där. Enligt kommunens bedömning dumpades 1 200 kubikmeter hushållsavfall och 2 000 kubikmeter industri- och byggnadsavfall per år i deponin bara under 70-talet. Den totala förorenade massan idag ska vara cirka 24 000 kubikmeter. Bland annat tungmetaller, kvicksilver, arsenik och bly ska finnas i deponin.

Boende oroliga

Beata Oscarsson föddes i sommarstugan precis nedanför sluttningen till deponin. Sedan dess har hon återkommit till platsen varje år.

– Ingen av oss runt omkring här har inte fått reda på någonting av kommunen. Jag kontakta dem om det hela för något år sedan men har inte fått något svar, berättar Beata.

Beata och hennes grannar började bli oroliga då träden mellan husen och deponin började dö för tre år sedan. De tänkte att det antingen kunde bero på att skogen översvämmades med vatten eller att det var föroreningar från deponin som låg bakom.

Annons

– Allt dumpades ju där förr i tiden. Vi är rädda för hur det kan påverka grundvattnet och sjön. Ingen har kommit och testat vårt vatten. Vi är fem hushåll som bor här i närheten och vi har alla egna brunnar, förklarar Beata.

Enligt kommunens granskning kan föroreningarna färdas med grundvattnet och marken 200 till 300 meter per år. Spridningsförutsättningarna bedöms mycket stora genom marken, grundvattnet såväl som ytvattnet. Beata bor runt 200 meter från deponin.

Genomgång av gamla deponier pågår

Kommunen håller sedan ett par år tillbaka på att gå igenom gamla deponier runt om kommunen. Det uppskattas att det finns ett trettiotal deponier i kommunen varav tio stycken bedöms vara en mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Dessa är klass 1 deponier och har under 2016 och 2017 testats och utretts. Bottnaryds deponi tillhör klass 2, stor risk för människa och miljö, och kommer därmed utredas under 2017.

Kommunen ber om ursäkt

– Jag beklagar verkligen att de boende runtomkring inte har fått någon information. Jag ska genast se till att de får det under veckan, förklarar David Melle, enhetschef vid miljö- och hälsoförvaltningen på Jönköpings kommun.

– Man har jobbat med mycket annat som man tycker är mer brådskande. Vi har haft sådant som är klass 1. Sen är det brist på arbetskraft. Vi är inte många som jobbar med markföroreningar och det är mycket nyexploateringsärenden som man har prioriterat.

Senast sista september beräknar kommunen ha tagit prover från Bottnaryds deponi för att se om grundvattnet är förorenat eller inte.