Det var dystra miner bland både lärare och humanistelever för ett år sedan, när niondeklassarnas gymnasieval stod klart – endast fyra personer hade sökt humanistprogrammet på PB-gymnasiet, vilket var för få för att det skulle gå ihop sig ekonomiskt, och programmet lades i malpåse.

Men humanisterna som nu går sitt andra gymnasieår har under året lagt ner både själ och hjärta i att sprida information om sitt program. Entusiasmen går det inte att ta miste på.

— Vi har gjort allt vi kan för att få fler att välja humanistiskt, vi älskar ju vår linje, säger Sara Axelsson.

Humanistiska programmet blev ett slags nykomling i och med att det återinfördes i nya gymnasieskolan 2011. Innan dess var det under ett antal år endast en språkinriktning till samhällsprogrammet.

— Jag tror inte att så många känner till att programmet finns. Det har nog också tyvärr ganska låg status eftersom många tror att det inte går att bli något framgångsrikt, men det stämmer inte, man kan faktiskt bli vad som helst, säger Beatrice Engels.

Svenskaläraren Torbjörn Johnson instämmer:

Annons

Humanistiska programmet

Efter att ha varit borta från gymnasieskolan i ett antal år återkom det humanistiska programmet..

Humanistiska programmet

Efter att ha varit borta från gymnasieskolan i ett antal år återkom det humanistiska programmet 2011, i och med den nya gymnasiereformen.

Centrala kunskapsområden i programmet är språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Programmet är högskoleförberedande.

— Jämfört med ett vanligt samhällsprogram är det lite mindre samhällskunskap. I stället har vi lagt till språk, kultur och kulturhistoria – ämnen som ger livet mer guldkant, säger Torbjörn Johnson.

Just på PB har också en andra mattekurs lagts till, på elevernas begäran, vilket ger behörighet till att söka de flesta samhällsinriktade högskoleutbildningarna.

— Jag anser att det humanistiska programmet ger den allra bästa förberedelsen till högskolestudier i dag. I de flesta yrken som kräver akademisk utbildning behöver man kunna tolka språk och texter, och det får man en bra grund till här, säger Torbjörn Johnson.

Förutom engelska och två moderna språk läser humanisterna också latin.

— Det är en grund till alla språk, det märkte jag bland annat när jag läste en engelsk text nyligen, det blev lättare när jag har latinet i bakgrunden, säger Beatrice Engels.

Såväl lärare som elever medger dock att språk kräver mer plugg än vad andra ämnen kan göra, vilket kan avskräcka elever.

— Men vill man ha bra betyg måste man ha disciplin, oavsett vilket ämne det handlar om, säger Clara Lindell.

16 elever har nu sökt till det humanistiska programmet till hösten. I och med möjligheten till omval hoppas man på PB-gymnasiet att ännu fler tar chansen.