LÄS MER: Kritik: IT-konsult fick gräddfil

LÄS MER: Sylvebo: Dags att diskutera löner i kommunen

Det var IT-konsulten själv som begärde chefstiteln och lönen kunde höjas rejält. Konsulten krävde 58 000 kronor i månadslön, vilket är 25 000 kronor högre än den senaste IT-arkitekten fick och drygt 10 000 kronor mer i månaden än den senaste chefsarkitekten hade.

Efter att ha utrett saken kritiserar kommunen hur det gick till: tjänsten gjordes om utan facklig förhandling, IT-konsulten fick jobbet utan att ha gjort en regelrätt ansökan och något löneärende upprättades aldrig.

Nu kan JP avslöja att ärendet var uppe på högsta kommunala nivå: IT-chefen Kaj Stenman diskuterade lönen med personalchefen Ylva Millback och chefen över Jönköpings kommun, stadsdirektören Carl-Johan Korsås.

Akut rekryteringsläge

De kom fram till att det var en hög lön, med Jönköpingsmått mätt, men att den var rimlig eftersom rekryteringsläget var så akut.

— Vi gjorde en bedömning att det var dyrt, men att vi måste ha den befattningen, säger Ylva Millback.

— Både Carl-Johan Korsås och jag var med. IT-chefen Kaj Stenman gjorde inte något fel, det är rimligt att han trodde att allt var ok.

Annons

Ylva Millback visste att det inte fanns något löneärende, som beskriver IT-konsultens utbildning, tidigare erfarenhet och löneanspråk. Ändå godkände hon den höga lönen.

Berättade du att löneärende saknas?

— Nej, det gjorde jag inte. Löneärende upprättar vi för att sätta lönen. Men lönen var redan satt.

Lönen beslutades av stadsdirektören efter dialog med IT-chefen Kaj Stenman och personalchefen Ylva Millback.

Ylva Millback säger att stadsdirektören kan ta sådana här beslut.

— Men egentligen ska vi alltid ha löneärenden upprättade.

Fler hade kunnat söka

Att IT-konsulten hade som krav att titeln ändras från IT-arkitekt till chefsarkitekt för att han skulle ta tjänsten visste hon dock inte. Men hon tror inte att hon hade reagerat om hon visste, eftersom det inte var någon ny titel - de har anställt chefsarkitekter förut.

Borde du ha haft mer koll?

Jag tycker att man ska ansöka om efter det man behöver. Titeln ska vara klar när man gör en ansökan. Om vi hade sökt efter en chefsarkitekt kunde vi kanske ha fått andra sökande.

— Vi ändrar ju inte titeln i andra fall, men det var väl ett så speciellt läge, marknaden är överhettad.

Vad händer nu?

Vi måste ta ett resonemang kring hur vi gör när vi anställer. När vi rekryterar måste vi veta vad vi vill ha. Vi brukar vara väldigt noga med detta.

Vems ansvar är det?

— När man anställer är det alltid varje chefs ansvar. Sedan har jag ansvar för personalavdelningen som ska stå för kompetensen, säger Ylva Millback.

Fotnot: JP har försökt få tag på stadsdirektören för en kommentar.