Läs mer: Gruvplanerna i Norra Kärr totalsågas "Ansökan är undermålig och förkastlig"

Läs mer: Nu mobiliserar miljöorganisationer mot gruvbolagets planer

Så hamnade gruvfrågan slutligen i kommunfullmäktige. Leading Edge Materials Corp, tidigare Tasman Metals, har ansökt om rätten till gruvbrytning i området. Bolaget har fått ja av Bergstaten en gång tidigare men då överklagade miljöorganisationer, privatpersoner och föreningar tillståndet hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen, där tillståndet upphävdes.

Den ansökan som nu var uppe för beslut är en kompletterad ansökan. Det är Bergstaten som fattar beslut i frågan men innan dess får kommunen får yttra sig.

De nämnder som tillfrågats påtalar allvarliga brister i ansökan från bolaget. Frågan har sedan gått till kommunstyrelsen och sista instans är alltså kommunfullmäktige, som fattade beslut om hur kommunen ska yttra sig under torsdagskvällen.

"Bör avstyrka"

De rödgröna, S, MP och V tillsammans med C och SD ställde sig bakom kommunalrådet Mona Forsbergs (S) yttrande. I skrivelsen står att att Länsstyrelsen och Bergstaten bör avstyrka bolagets ansökan, med tanke på risken för dricksvattenförsörjningen, totalförsvaret och naturvärdena.

Annons

– Det viktigaste är att avstyrka detta för att säkra Vätterns vatten, inte bara för oss nu utan också för kommande generationer, sa Mona Forsberg (S) kommunalråd.

– Vi har tagit principiell ställning mot gruvan Norra Kärr. Huvudskälet för oss är att det inte är lämpligt med en gruva i omedelbar närhet av norra Europas största vattentäkt, sa Anders Samuelsson (C).

Anders Samuelsson (C). "Det är ett mycket bra yttrande och jag är glad att det blev så stor enighet om det" säger han.
Foto: Robert Eriksson

Kritiska till ansökan

KD, L och M delade kritiken av själva ansökan och riskerna med projektet men ansåg inte att kommunen skulle skriva att ansökan bör avstyrkas, det har ändå ingen effekt då kommunen inte har beslutsrätt i frågan menade partierna.

– Det vi kan bidra med är att stödja myndigheterna genom att se till att de har bästa möjliga underlag. Därför har vi ett yttrande där vi lyfter de olika frågeställningar vi tycker behöver klargöras, sa Bert-Åke Näslund (M).

– Vi har faktiskt inte något att säga till om utan vi kan bara vara kloka och pålästa när vi ställer de frågor vi vill ha svar på, sa Susanne Wismen (KD).

Peter Jutterström (M) fick inte gehör för sitt förslag "Det är inte vår sak att avgöra om det ska avstyrkas eller inte, det ligger hos andra instanser"
Foto: Robert Eriksson

Viktig signal

Mats Weidman (MP) menade, liksom övriga på samma sida, att det är viktigt att signalera kommunens inställning.

– Om man pratar med miljöjurister som hanterar den här typen av frågor i domstolar, så har det faktiskt stor betydelse av vad hemkommunen har för inställning, sa Mats Weidman som också passade på att tacka de organisationer och personer som engagerat sig mot gruvan.

Det stor klart att KD, L och M stod som förlorare i frågan och någon omröstning krävdes inte.

Frågan om gruvan är däremot långtifrån avgjord. Kommunens yttrande går nu vidare till länsstyrelsen som i sin tur ska lämna ett yttrande till Bergstaten som på nytt fattar beslut. Senare måste bolaget även söka miljötillstånd för att kunna påbörja en brytning, något som avgörs hos mark- och miljödomstolen.

Läs mer: Trots kritiken - gruvbolaget vägrar ge upp Norra Kärr

Läs mer: Miljöexperter kraftsamlar för motstånd mot gruvan

Fakta: Bakgrund

Frågan om en gruva i Norra Kärr har varit en lång följetong. Bolaget Leading Edge Material..

Fakta: Bakgrund

Frågan om en gruva i Norra Kärr har varit en lång följetong. Bolaget Leading Edge Materials Corp, tidigare Tasman Metals, vill utvinna jordartsmetaller i området. Enligt företaget är det aktuella området den fjärde största fyndigheten i världen av vissa specifika jordartsmetaller.

Bolaget sökte om bearbetningskoncession, som ger ensamrätt på fyndigheten i 25 år, redan 2012. Ansökan godkändes av länsstyrelsen och Bergstaten men miljöorganisationer, privatpersoner och föreningar överklagade frågan hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen som upphävde tillståndet. Bolaget har sedan skickat in en kompletterad ansökan till Bergstaten och det är den kommunen nu yttrar sig över.

Länsstyrelsen ska också yttra sig i frågan innan Bergstaten tar ett nytt beslut. Bolaget måste även ha ett miljötillstånd av mark- och miljödomstolen för att kunna starta gruvverksamheten.